Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Narcoterrorisme in Nederland? Toepasselijkheid en meerwaarde van de term

In deze publicatie onderzoeken Edwin Bakker en Stijn Willem van 't Land de herkomst van de term narcoterrorisme en kijken zij naar in hoeverre deze term past bij de situatie in Nederland met betrekking tot de georganiseerde misdaad.

Auteur
Edwin Bakker & Stijn Willem van 't Land
Datum
06 december 2023
Links
Lees het volledige artikel hier

In de afgelopen jaren werd Nederland geconfronteerd met een toename van aanslagen door de georganiseerde misdaad op objecten en personen die geen onderdeel uitmaken van criminele netwerken. In de berichtgeving over het gebruik van geweld en bedreigingen door de georganiseerde misdaad aan het adres van politici, journalisten en de rechterlijke macht worden in toenemende mate woorden als ‘terreur’, ‘narcoterreur’ en ‘narcoterrorisme’ gebruikt. In het maatschappelijke en wetenschappelijke woedt al langer een discussie over de vraag of Nederland op basis van bepaalde criteria een ‘narcostaat’ kan worden genoemd.

In deze bijdrage bespreken Edwin Bakker en Stijn Willem van 't Land het wetenschappelijke debat over narcoterrorisme en bekijken ze, op basis van een aantal definities, of deze term van toepassing is op de situatie in Nederland. Ze beargumenteren dat, hoewel er sprake is van het gebruik van terroristische acties of tactieken door de georganiseerde misdaad, het begrip narcoterrorisme vanwege haar ambiguïteit niet passend is bij de situatie in Nederland. Ook richten ze zich op de vooren nadelen van het gebruik van de term in het maatschappelijke debat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.