Universiteit Leiden

nl en

Een dag vol Haagse colleges voor leerlingen van het Segbroek

Leerlingen van het Haagse Segbroek college maakten op 17 maart kennis met de Universiteit Leiden door colleges bij te wonen. De lessen sloten aan op vakken die zij op school krijgen aangeboden rond het thema Global Perspectives. Er waren ongeveer 120 scholieren uit klas 1, 4 en 5 vwo naar de campus in Den Haag gekomen.

Aansluiting op het lespakket

De leerlingen kregen boeiende lessen, bijvoorbeeld over ‘foreign fighters’ van Edwin Bakker (terrorisme en veiligheid). Kutsal Yesilkagit (bestuurskunde) legde de vraag voor of het mogelijk is de Nederlandse grenzen af te sluiten. Beide waren actuele onderwerpen in de verkiezingsperiode.

Na de hoorcolleges werden er werkcolleges georganiseerd. De brugklasleerlingen gingen met Aernout van Lynden (journalistiek) in op journalistiek in conflictsituaties. De oudere leerlingen kregen daarnaast verdiepende werkcolleges van Jelmer Schalk (transnationale netwerken) en Thijs Bosker (ecotoxologie). De onderwerpen waarnaar de Faculty of Governance and Global Affairs onderzoek doet, sluiten hiermee goed aan op het lesprogramma van het Segbroek over mondiale vraagstukken.

Aan het einde van de middag gingen de leerlingen in gesprek met studentambassadeurs om kennis te maken met het studentenleven en het studeren aan een universiteit. Ze konden hun vragen stellen aan studenten Bestuurskunde.

Toenadering met Den Haag

Met het bezoek hoopt de Universiteit Leiden betere aansluiting te zoeken met het VWO-onderwijs en de stad Den Haag. De reacties waren positief en daarom zal ook in de toekomst samen worden gewerkt met het Segbroek en andere middelbare scholen.

Het Segbroek College doet mee aan het WON-programma, waarin scholieren leren onderzoeken en onderzoekend leren. WON staat voor WetenschapsOriëntatie Nederland. Daarmee is het Segbroek één van de 50 scholen in Nederland die het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding centraal stellen in hun vwo-onderwijs. Vanaf de brugklas worden academische vaardigheden geoefend in vaklessen en projecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.