Universiteit Leiden

nl en

Interview met Jeanine de Roy van Zuijdewijn over Masterclass Terrorisme 2018

Jeanine de Roy van Zuijdewijn doceert de masterclass terrorisme 2018 samen met Edwin Bakker. Lees hier het interview.

Wanneer ontstond jouw interesse in terrorisme? En wat vind je precies interessant aan terrorisme?

Mijn interesse ontstond met name tijdens mijn studie Internationale Betrekkingen. In dit vakgebied wordt bijna altijd naar staten en het gedrag van staten gekeken maar er is weinig aandacht voor zogenaamde “niet-statelijke actoren”. Ik vond het fascinerend om te bestuderen waarom deze niet-statelijke groeperingen naar de wapens grijpen, bijvoorbeeld in de vorm van terroristische aanslagen. Toen ik me er meer in ging verdiepen de afgelopen jaren, wilde ik beter begrijpen hoe de psychologische en communicatieve elementen van terrorisme  werken en hoe daarop gereageerd wordt: het inzetten van angst en geweld als middel om een boodschap over te brengen. Ik denk dat we terrorisme pas echt succesvol kunnen aanpakken als we begrijpen hoe deze dynamiek werkt.

Je doet onderzoek naar de impact van terrorisme op de samenleving. Bestaan er opvallende misverstanden op dit gebied?

Over het algemeen wordt er maar weinig aandacht besteed aan de reactie op terrorisme en de impact ervan. Meestal krijgen we na een aanslag uitgebreide portretten van terroristen en hun “loopbaan” te zien, of gaat het om de effectiviteit van nieuwe veiligheidsmaatregelen zoals betonblokken op drukke plekken. Veel minder vaak lees je kritische reflecties op de reactie van de samenleving en politiek zélf. Dat de samenleving en burgers zelf een belangrijke rol spelen als het gaat om de uiteindelijke impact van een aanslag (bv. in de vorm van een overreactie, of juist het benadrukken van weerbaarheid) wordt maar weinig belicht.

Komt de impact van terrorisme op de samenleving terug in de Masterclass?

Jazeker, tijdens het derde college zullen we hier specifiek aandacht aan besteden. We gaan het hebben over een aantal cases zoals de aanslag in Nice maar vragen ook mensen uit de praktijk om te reflecteren op hun rol in dit geheel.

Voor wie is de Masterclass bedoeld en waarom moeten mensen zich aanmelden?

De Masterclass is bedoeld voor iedereen die vaak hoort en leest over terrorisme maar zich afvraagt hoe dit fenomeen nu precies in elkaar zit en wat klopt van wat je vaak in de media hoort. Als onderzoekers en docenten aan de Universiteit Leiden proberen we academische diepgang en nuance te bieden, maar we willen ook specifiek kijken naar de vertaling van deze kennis naar de praktijk. Deze Masterclass is daarom ook interessant voor mensen die in hun dagelijks werk met veiligheidsvraagstukken te maken hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.