Universiteit Leiden

nl en

Structurele samenwerking tussen de Nationale Politie en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden

De Nationale Politie en de faculteit Governance and Global Affairs hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode van vijf jaar. De samenwerking zal onder andere bestaan uit de oprichting van een onderzoeksteam. Initieel zou dit team zich concentreren op het thema Gebiedsgebonden Politie, maar in de loop van de tijd werd het zowel voor de Nationale Politie als de universiteit Leiden duidelijk dat er behoefte was om zich op het bredere thema Politiestudies te richten.

Teaser interview met Prof. Dr. Erwin Muller en de heer Frans Heeres, onder moderatie van Prof. Dr. Edwin Bakker

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderzoeksteam Politiestudies

Een onderzoeksteam Politiestudies zal zich vanaf 1 januari 2021 ontwikkelen binnen het Institute of Security and Global Affairs (Faculteit Governance and Global Affairs). Het team gaat bestaan uit een postdoctoraal onderzoeker, een nog te benoemen promovendus en vanaf begin 2022 ook een bijzonder hoogleraar Politiestudies. Zij zullen verdere verbinding zoeken met onderzoekers binnen en buiten de Universiteit Leiden om relevante onderzoeksprojecten mee op te zetten in het kader van een meerjarig onderzoeksprogramma. Ook wordt er naar mogelijkheden gezocht om kennis te delen via onderwijsprogrammering. In de aanloop van deze samenwerkingsovereenkomst werd reeds succesvol de handen ineengeslagen voor de driedaagse digitale seminarreeks ‘Policing in tijden van Covid-19’. Een belangrijk doel van het onderzoeksteam is tenslotte academische kennisopbouw binnen het vakgebied politiestudies en het vergroten van de bruikbaarheid van deze kennis voor het veiligheidsveld.

Het onderzoeksteam zal zich voor de komende vijf jaar verdiepen in drie brede thema’s: governance of policing, cross-border en internationale samenwerking, en veiligheidstopics met grote maatschappelijke relevantie. Het eerste topic met grote maatschappelijke relevantie is ondermijning, waarbij ook samengewerkt gaat worden met Prof. Dr. Pieter Tops, die bij de Universiteit Leiden aangesteld is als bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies.

Aanleiding voor de samenwerking

Samen-werken is elkaar samen-sterker maken, tijd dus voor een nauwere verbinding tussen politie en wetenschap. Aan oproepen daartoe geen gebrek: bijvoorbeeld Jan Terpstra, professor Criminologie aan de Radboud Universiteit waarschuwde in zijn afscheidsinterview met het Tijdschrift voor de Politie dat marginalisering van politieonderzoek dreigde indien universiteiten niet structureel meer aandacht besteden aan dit onderwerp.

De Universiteit Leiden onderschrijft de wens van samenwerking van harte want een dergelijke samenwerking past uitstekend bij één van haar kernmissies; maximale impact genereren van onderzoek en onderwijs door samenwerking met partners. Daarbij heeft zij een medestander gevonden in de Nationale Politie, meer bepaald vanuit de portefeuille Gebiedsgebonden Politie.  

Een uitgebreide versie van het interview met Prof. Dr. Erwin Muller en de heer Frans Heeres, onder moderatie van Prof. Dr. Edwin Bakker, is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.