Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Beleidsdomein aanpak jihadisme

Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken,Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Auteur
Stef Wittendorp, Roel de Bont, Jeanine de Roy van Zuijdewijn en Edwin Bakker
Datum
08 mei 2017

Deze studie brengt in kaart wat in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt gegaan tegen ‘jihadisme’. Er is vooral gekeken naar hoe terrorismebestrijding en de aanpak van radicalisering in de bovengenoemde landen is opgezet. Hierbij is enerzijds gekeken naar beleidsplannen en strategieën en anderzijds naar welke actoren actief zijn op het gebied van terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering. Alle landen ondernemen activiteiten op deze twee gebieden, hoewel er tussen de landen onderling wel verschillen zijn. Coördinatie van beleid en informatiedeling worden in toenemende mate belangrijk vanwege de inzet op een brede aanpak. Daarnaast kent de aanpak van ‘jihadisme’, vooral waar het de aanpak van radicalisering betreft, geen heldere grenzen door de toetreding van niet-traditionele veiligheidspartners en niet-overheidspartners.

Lees het volledige rapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.