Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Aurelie van 't Slot

Assessor


Naam A. van 't Slot
Telefoon +31 71 527 2299
E-mail assessor@hum.leidenuniv.nl

Aurelie van ’t Slot is de assessor van Geesteswetenschappen, student-lid van het faculteitsbestuur. De assessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor onderhoudt ook de contacten met de studieverenigingen en met studentenorganisaties op universitair niveau.

Taken van de assessor

Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties die je opleiding betreffen, of over facultaire zaken die studieoverstijgend zijn, kun je terecht bij de assessor van de faculteit, Aurelie van ’t Slot. Je kunt haar bereiken via assessor@hum.leidenuniv.nl, langsgaan in Lipsius kamer 3.03 of bellen naar: 071-527 2299. De assessor is ook actief op Twitter @HumAssessor

Portefeuilles

  • Contact onderhouden met studieverenigingen en studenten binnen de faculteit en in facultaire gremia (incl. klachtenverwerking)
  • Beheren assessorbudget
  • Toekennen beurzen aan studentleden uit facultaire gremia en studieverenigingen
  • In LAssO-verband overleg met de vice-rector magnificus en lidmaatschap van werkgroepen (zoals de Honours Academy, RFOS en Mare Redactieraad)
  • Contact onderhouden met overige assessoren Geesteswetenschappen in het land
  • Humanities Career Event

Spreekuur

De assessor heeft een vast spreekuur op woensdag van 11.00 tot 12.00 (Lipsius 3.03), maar ook daarbuiten zijn studenten meer dan welkom langs te komen in kamer 3.03.

Assessor
Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteitsbureau
Faculteitsbestuur
Werkadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Kamernummer 3.03
Contact
+31 71 527 2299
assessor@hum.leidenuniv.nl
Assessor
Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteitsbureau
Bestuursondersteuning
Werkadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Kamernummer 3.03
Contact
+31 71 527 2299
a.van.t.slot@hum.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden