Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans voorzitter WODC begeleidingscommissie ‘Rechterlijke toetsing Big Data toepassingen’

In opdracht van het WODC is een onderzoek gestart naar de rechterlijke toetsing van Big Data toepassingen door de overheid, dat wordt uitgevoerd door TILT (Tilburg).

In dit onderzoek wordt bezien of burgers en belangenorganisaties voldoende mogelijkheden hebben om zich bij inbreuken op de privacy tot de rechter te wenden om Big Data toepassingen te laten toetsen. Het onderzoek richt zich niet enkel op de nationale praktijk, maar beziet ook of ervaringen in andere rechtsstelsels tot inspiratie dienen. Ymre Schuurmans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, zit de commissie voor die het onderzoek begeleidt.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.