Universiteit Leiden

nl en

Expertmeeting Rechtsbescherming in het sociaal domein

Op 22 september jl. organiseerde de Afdeling Staats- en bestuursrecht een expertmeeting over de rechtsbescherming in het sociaal domein.

Kernspelers  vanuit de sociale advocatuur, gemeentes, ministeries, klachtinstanties, rechterlijke macht  en wetenschap bogen zich over het advies tot integrale geschilbeslechting, dat momenteel in internetconsultatie is. Met de voordrachten en discussies wil de Leidse afdeling een bijdrage leveren aan de consultatieronde en de kwaliteit van het nog te verschijnen voorontwerp.

De expertmeeting werd georganiseerd in samenwerking met de Kircheinerstichting door prof.mr. L.F.M. Verheij, prof. mr. Y.E. Schuurmans en mr.dr. A.E.M. Leijten en stond onder leiding van prof.mr. J.E.M. Polak.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.