Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans verzorgt Keynote op Nijmeegse onderzoeksdag

Donderdag 20 juni vond de jaarlijkse onderzoeksdag plaats van het onderzoekscentrum Staat en Recht van de Nijmeegse rechtenfaculteit.

Daarop werd onderzoek gepresenteerd dat nauw aansluit bij de invulling die de Nijmeegse onderzoeksgroep geeft aan het thema ‘Conflictoplossende Instituties’ binnen het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Ook de Universiteit Leiden heeft, net als Utrecht, op dat onderzoeksspeerpunt ingetekend. Ymre reflecteerde op de verschillende insteek die vanuit Leiden en Nijmegen is gekozen en waar grote potentie bestaat tot samenwerking binnen het Sectorplan. Daarnaast illustreerde ze aan de hand van onderzoek (met Heleen van Amerongen) naar rechterlijke toetsing van algoritmische besluitvorming hoe de Leidse ambitie tot normatief-empirische theorievorming vorm kan krijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.