Universiteit Leiden

nl en

Adviescommissie Ratz biedt haar advies aan minister Weerwind aan

De Adviescommissie Zelfredzaamheid Rechtshulp en Rechtsbijstand bood 14 november 2023 haar advies aan aan de Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. De commissie had als opdracht de tijdelijke regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz) te evalueren. De commissie stond onder leiding van prof. Ymre Schuurmans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Deze regeling is in het leven geroepen naar aanleiding van de Toeslagaffaire en maakt het mogelijk om toch een advocaat te krijgen voor problemen die mensen eigenlijk zelf (of met rechtshulp) moeten oplossen.

De centrale bevinding van de commissie is dat verschillende veronderstellingen die aan de Wet op de rechtsbijstand ten grondslag liggen, niet met de werkelijkheid overeenkomen. Zo gaat de wet er te gemakkelijk van uit dat rechtszoekenden steeds zelfredzaam zijn bij de oplossing van bepaalde juridische problemen, dat altijd rechtshulp beschikbaar is en de overheid responsief uitvoert.De commissie doet verschillende voorstellen om de rechtshulp te verbeteren en de mogelijkheden tot toevoeging van een advocaat te verruimen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.