Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans geeft lezing bij EAPPP in Milaan

In 2017 is de European Association of Public-Private Partnership opgericht, waarbij prof. Y.E. Schuurmans, hoogleraar en afdelingsvoorzitter Staats- en bestuursrecht, betrokken is.

Maandag 9 oktober vond de eerste jaarlijkse workshop plaats. Daarin ging men op zoek naar een algemene, transnationale definitie van publiek-private samenwerking en bracht men de verschillende benaderingen in Europa in kaart. Ymre Schuurmans stelde in haar lezing de ontwikkeling van government naar governance centraal en hoe het publiekrecht die ontwikkeling volgt, bijvoorbeeld in de uitvoering in het sociaal domein.

Zie voor meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.