Universiteit Leiden

nl en

Besluitloos besturen gemeenten creëert een lacune in de rechtsbescherming

Gemeenten proberen steeds vaker problemen op te lossen zonder een besluit te nemen. Een meldingsprocedure (melding – onderzoek – aanvraag – besluit) heeft een deel van de traditionele aanvraagprocedure vervangen. Ymre Schuurmans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht bespreekt dit onderwerp in Binnenlands Bestuur, samen met Kars de Graaf (Rijks Universiteit Groningen).

Onduidelijke rechtspositie

De procedure dat de burger een claim indient en de gemeente beoordeelt wordt in het sociaal domein niet meer gehanteerd. Nu gebeurt dit op een informele wijze, waarbij beide partijen samen tot een akkoord komen, zonder dat het wordt doorgeleid naar een procedure, waaruit een besluit zou moeten voortvloeien. Zonder dat besluit kunnen burgers echter niet naar de bestuursrechter en zal de civiele rechter soelaas moeten bieden. De gang naar deze civiele rechter brengt echter hoge kosten met zich mee en maakt de rechtspositie van de burger daarnaast onduidelijk, zo vertellen zij in Binnenlands Bestuur.

Aanpassing Algemene wet bestuursrecht

Besluitloos besturen is een van de nieuwe wijzen waarop de overheid bestuurt. De bevoegdheid van de bestuursrechter sluit daar niet goed op aan. Om toegang tot het recht te borgen moet zijn competentie worden verruimd en een verzoekschriftprocedure worden ingevoerd, luidt de uitkomst van de Commissie Verruiming bevoegdheden bestuursrechter van de Vereniging voor bestuursrecht onder gezamenlijke voorzitterschap van Ymre Schuurmans en Kars de Graaf. ‘Van belang achten we dat de gespecialiseerde bestuursrechter toegankelijke, betaalbare en laagdrempelige rechtsbescherming kan bieden tegen de overheid’, licht Schuurmans toe. ‘Dat betekent wel dat de wetgever de Algemene wet bestuursrecht moet veranderen.’

Meer weten?

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur

Foto: Van Tay Media via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.