Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans in Tweede Kamer over maatwerk in het vreemdelingenrecht

Op 24 juni jl. vond in de Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over maatwerk in het vreemdelingenrecht.

In de nasleep van de toeslagenaffaire zijn vanuit het vreemdelingenrecht vele klachten geuit over uitvoering en rechtspraak, die zijn samengebracht in de bundel Ongehoord, onrecht in het vreemdelingenrecht. Ymre schreef op uitnodiging een positionpaper om verschillen en overeenkomsten met de toeslagenaffaire te duiden, met aandacht voor het vermogen van het huidige rechtsbestel om onrechtmatige en of onrechtvaardige besluiten uit het systeem te filteren. Zie Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht" | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.