Universiteit Leiden

nl en

NWO Onderzoekstalentbeurs voor Fatma Çapkurt

Onderzoeker Fatma Çapkurt, verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, heeft een Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse organisatie voor Wettenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject getiteld ‘’Smart state, smarter citizen? The future of information regulation in the digital data era’’. Zij zal dit project uitvoeren onder begeleiding van professor Ymre Schuurmans en professor Sofia Ranchordás (Rijksuniversiteit Groningen).

Door het verzamelen, analyseren en uitwisselen van digitale data kunnen bestuursorganen data combineren en nieuwe informatie genereren. Bestuursorganen kunnen deze informatie gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. De verschillende juridische kaders binnen het bestuursrecht, privacyrecht en gegevensbeschermingsrecht sluiten daar nog niet goed op aan. Voor bestuursorganen is onvoldoende duidelijk welke data ze met wie mogen delen; burgers weten niet goed welke informatie over hen is verzameld en gedeeld. Dit project onderzoekt hoe regelgeving de rechtspositie van de burger in data-driven government kan verbeteren.

Onderzoekstalent biedt de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken van uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen om promotieonderzoek te doen. Deze ambitie blijkt onder andere uit de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten van de kandidaat-promovendus. Richtinggevende vragen voor honorering van het project zijn de originaliteit en potentiele bijdrage van het project aan de wetenschap, de kwaliteit van de kandidaat-promovendus, gelet op de opleiding en extra curriculaire activiteiten, de bijdrage aan de maatschappij en andere wetenschapsgebieden en tot slot de kwaliteit van de begeleiding. Dit jaar werden 247 vooraanmeldingen ingediend, waarvan slechts 28 gehonoreerd werden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.