Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Staats- en bestuursrecht doet onderzoek naar een mensgerichter bestuursrecht

Op dit moment is het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb in voorbereiding. De wetgever is met dit wetsvoorstel van plan om het mensgerichte perspectief in uitvoering en rechtspraak te versterken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verschillende universiteiten gevraagd om onderzoek te verrichten in het kader van het wetsvoorstel. Universiteit Leiden heeft twee van de onderzoeken verricht.

Het eerste onderzoek is uitgevoerd door Anne Meuwese (UL) en Robert Goené en heeft als titel “Proactief Maatwerk”. Dit rapport bevat een inventarisatiestudie naar de knelpunten en oplossingsrichtingen bij het proactief identificeren van maatwerkgevallen.

Het tweede onderzoek is uitgevoerd door Femke Binnendijk, Olaf van Loon en Ymre Schuurmans, met medewerking van Zeinab Bazzi (allen UL). Dit onderzoek bevat een overzichtsstudie van de wijzigingsvoorstellen van de Awb die de afgelopen vijf jaar in de literatuur zijn gedaan. Het onderzoek bestaat uit een rapport waarin de rode draad uit de overzichtsstudie is afgezet tegen het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb en een bijlage met een overzicht van de wijzigingsvoorstellen, geclusterd per onderwerp.

Op 3 oktober 2023 heeft de minister van BZK de rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapporten zijn te raadplegen via deze link

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.