Universiteit Leiden

nl en

Schuurmans voorzitter Onafhankelijke Adviescommissie Zelfredzaamheid Rechtshulp en Rechtsbijstand

Rechtzoekenden lukt het niet altijd hun weg in het recht te vinden. Toch gaat de Wet op de rechtsbijstand ervan uit dat burgers zelfredzaam zijn en voor hun belang kunnen opkomen in niet-juridisch complexe zaken. In de toeslagenaffaire bleek dit een onjuiste veronderstelling. In reactie daarop is een tijdelijke Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz) opgesteld, waardoor burgers in aanmerking kunnen komen voor een gesubsidieerde ‘lichte adviestoevoeging’ door een advocaat.

In opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de Nederlandse Orde van Advocaten gaat een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van prof.mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans advies uitbrengen over de wijze waarop deze adviestoevoegingen zouden moeten worden geregeld.

Meer informatie over de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.