Universiteit Leiden

nl en

Stefaan Van den Bogaert

Hoogleraar Europees Recht

Naam
Prof.mr. S.C.G. Van den Bogaert
Telefoon
+31 71 527 7373
E-mail
s.c.g.van.den.bogaert@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7137-1242

Stefaan Van den Bogaert (1973) is sinds 2009 hoogleraar Europees recht en directeur van het Europa Instituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Stefaan Van den Bogaert

Nieuwsberichten

Stefaan Van den Bogaert (1973) is sinds 2009 hoogleraar Europees recht en directeur van het Europa Instituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Van den Bogaert doceert ook Europees sportrecht in het Postgraduaat Sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is redactielid van het tijdschrift Common Market Law Review en medewerker van het Nederlands Juristenblad.

Opleiding en achtergrond


Van den Bogaert studeerde rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven. Aan de universiteit van Osnabrück volgde hij het Erasmus-programma Social Security in Europe. Hij behaalde een LL.M. in Europees en handelsrecht aan de universiteit van Cambridge. In 2003 promoveerde hij aan het Europees Universitair Instituut te Florence op een proefschrift over de regulering van de mobiliteit van sporters in de EU in de periode na het arrest Bosman. 

Van den Bogaert was voorheen werkzaam als onderzoeker aan het Instituut voor sociaal recht van de Leuvense universiteit binnen de eenheid Europese Sociale Zekerheid (1996-97). Hij liep stage bij de eenheid Sport van het directoraat Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie in Brussel. Daar was hij betrokken bij de hervorming van het FIFA transfersysteem voor profvoetballers. Van 2003 tot 2009 was hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, als universitair (hoofd)docent Europees recht. Tussen 2010 en 2020 was hij voorzitter van de afdeling Europees recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. In 2020 was hij wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Publiekrecht in Leiden. Van januari 2021 tot juni 2023 was Van den Bogaert vice-decaan en portefeuillehouder onderzoek van de faculteit. In mei en juni 2023 was hij tevens waarnemend decaan van de faculteit.

Onderwijs

Van den Bogaert geeft onderwijs in het Europees recht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de masteropleiding European law en het Advanced LLM programma European and International Business Law. In 2013 verzorgde hij de eerste Massive Open Online Course over Europees recht, The Law of the European Union: An Introduction, die wereldwijd door studenten uit meer dan 150 landen werd gevolgd.

Onderzoek

Van den Bogaert heeft uitvoerig gepubliceerd op het terrein van het Europees recht. Zijn expertise ligt vooral op het interne marktrecht, het mededingingsrecht, EMU, de institutionele aspecten van de EU, Brexit en sport. Een handelseditie van zijn proefschrift werd gepubliceerd in de European Monograph Series van Kluwer Law International in 2005. In 2012 schreef hij het supplement The Netherlands & EU law bij het handboek EU Law: Text. Cases & Materials van Craig & de Burca (uitgegeven bij Oxford University Press). Hij is een van de editors van het handboek The Law of the European Union (bekend als de voormalige Kapteyn & VerLooren van Themaat, 5e editie, uitgegeven in 2018 bij Kluwer Law International), waarin hij de hoofdstukken over het vrij verkeer van goederen, diensten, vestiging en kapitaal heeft geschreven. Van den Bogaert begeleidt diverse promovendi die onderzoek doen in het Europees recht, en zetelt regelmatig in promotiecommissies, in binnen en buitenland. Hij geeft ook advies inzake Europese recht aan Europese instellingen, overheden en private partijen.

Hoogleraar Europees Recht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.25

Contact

Publicaties

  • Europa Instituut Directeur
  • Postgraduaat Sportmanagement Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar Europees sportrecht
  • Common Market Law Review Redactielid
  • Nederlands Juristenblad Medewerker
  • Institute of Anglo-American Law Bestuurslid
  • Publieke overheden (EU en nationaal) en private partijen incidentele adviesverlening EU recht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.