Universiteit Leiden

nl en

Meijerslezing & prijswinnaars 2023

Op dinsdag 10 januari 2023 vond de Meijerslezing plaats die dit jaar door mr. dr. Tirza Cramwinckel werd verzorgd. Na de lezing werden de jaarlijkse Meijersprijzen, de Van Wersch springplankprijs en de scriptieprijzen (over het jaar 2022) uitgereikt. Hieronder lees je meer over de lezing en de prijswinnaars.

Tirza Cramwinckel

Meijerslezing Tirza Cramwinckel

Aangekondigd door Stefaan Van den Bogaert nam Tirza Cramwinckel het woord in de Lorentzzaal. Ook beantwoordde zij daarna nog enkele vragen uit de zaal. Haar voordracht ging over het volgende:

'De wet, voorlichting en het pompstation: het juridisch perspectief en het burgerperspectief ten aanzien van vertrouwen'

De meeste burgers lezen geen wetteksten, maar gaan te rade bij voorlichting door wetsuitvoerders, zoals de Belastingdienst. Problemen ontstaan als deze voorlichting achteraf onjuist blijkt te zijn. Mogen burgers dan op die informatie vertrouwen? Het burgerperspectief, waarin voorlichting een vorm van inherent vertrouwenwekkende communicatie tussen overheid en burger is (‘ja, natuurlijk’), kent een geheel ander vertrekpunt dan het juridisch perspectief (‘nee, tenzij’), waarin voorlichting slechts een ‘vertaling’ is van een wettekst. De conceptualisering van het juridisch en maatschappelijk relevante spanningsveld tussen beide perspectieven, evenals de zoektocht naar oplossingen daarvoor, vormen de rode draad van de Meijerslezing.

Tirza Cramwinckel promoveerde op 12 oktober 2022 cum laude aan de Universiteit Leiden op het multidisciplinaire proefschrift: “Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.” 

Bekijk hier de opname van de Meijerslezing en de prijsuitreikingen.

Winnaars van de Meijersprijs

De Meijersprijzen en de Van Wersch Springplankprijs

De Meijersprijzen worden jaarlijks uitgereikt voor het beste gepubliceerde artikel per onderzoeksprogramma. 

Portefeuillehouder onderzoek Stefaan Van den Bogaert maakte de volgende winnaars bekend:

Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity

Lisa Ansems: “The importance of perceived procedural justice among defendants with a non-western background involved in Dutch criminal cases

Gepubliceerd in: Ansems, L.F.M., Bos, K. van den, & Mak, E. Frontiers In Psychology, 12.

Coherent Privaatrecht

Charlotte Vrendenbarg:“Het ex parte bevel”

Gepubliceerd in: Cohen Jehoram T., Groot E.F., Maas W.J.G. & Vrendenbarg C.J.S. (red.) IE-procesrecht. Constant in beweging. Amsterdam: deLex. 194-211.

Exploring the Frontiers of International Law

Hilde Woker:“Interactions between Law and Science within the law of the Sea: A Systems Theory Perspective”

Gepubliceerd in: Nele Matz-Lück, Øystein Jensen and Elise Johansen (eds), The Law of the Sea: Normative Context and Interactions with other Legal Regimes (Routledge 2022), 14-43.

Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World

Asmaa Khadim:A Citizen-Centric Approach to Evidence-Based Decision-Making under the European Green Deal”

Gepubliceerd in: European Journal of Law Reform 2022 (24) 1

Grenzen van Fiscale Soevereiniteit

Martijn Nouwen: The Market Distortion Provisions of Articles 116-117 TFEU: An Alternative Route to Qualified Majority Voting in Tax Matters?”

Gepubliceerd in: Intertax Volume 49, Issue 1 (2021) pp. 14 – 28.

Hervorming van sociale regelgeving

Jordy Meekes: Gender differences in job flexibility: Commutes and working hours after job loss

Gepubliceerd in: Meekes J. & Hassink W.H.J. (2022), Journal of Urban  Economics 129: 1-15 (103425).

The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions

Gert Jan Geertjes: Machtsverdeling, Grondwet en conventie

Gepubliceerd in: Ars Aequi 71(4): 315-325 (AA20220315).

The Progression of EU Law: Accommodating Change and Upholding Values

Simona Demková: “The Decisional Value of Information in European Semi-  automated Decision-making”
 
Gepubliceerd in: Review of European administrative law 2022; vol. 14, nr. 2, 29-50.

van Wersch prijs
Winnaar Van Wersch Springplankprijs Gert Jan Geertjes

Van Wersch Springplankprijs

De winnaar ontvangt een certificaat en een geldbedrag om te besteden aan zijn of haar onderzoek. Een van deze winnaars werd daarnaast onderscheiden met de Van Wersch Springplankprijs, die bestaat uit twee keer € 5.000 voor wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van juridisch onderzoek. De winnaar is: Gert Jan Geertjes.

Het Van Wersch Springplankfonds schenkt daarnaast jaarlijks 10.000 euro aan onderzoek voor farmaceutische wetenschappen. 

Bekijk  hier  de opname van de Meijerslezing en de prijsuitreiking 

Scriptieprijs
Uitreiking eerste prijs Scriptieprijs aan Bettina Schmiedler

Scriptieprijzen

Naast de Meijersprijzen werden tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de prijzen uitgereikt voor de beste masterscripties van het afgelopen jaar. Drie geldprijzen van respectievelijk 1000, 800 en 600 euro zijn mogelijk gemaakt door Stichting Oukha.

De prijzen werden uitgereikt door hoogleraar Bart Krans, die zeer verheugd was dat de scriptieprijs weer live kon worden uitgereikt dit jaar! Met denkbeeldige tromgeroffel en confettikanon vroeg hij één voor één de winnaars naar voren op het podium. Hieronder de winnaars:

1 Bettina Schmiedler

Can Climate Litigation Put Enhanced Climate Governance on the Road?

The Role of Climate Litigation in Shifting Notion of Corporate Responsibility for Climate Change Mitigation within the German Automotive Sector

Begeleider: Matthew Canfield

2 Renske Caminada

De verzakelijking van het wetenschapsembryo

Een onderzoek naar de regulering van het speciaal tot stand gebrachte embryo

3 Dhr. Till Steinkamp

Intergenerational Justice as a Lever to Impact Climate Policies?

Lessons from the Complainants Perspective on Germany’s 2021 Climate Constitutional Ruling

Universitaire scriptieprijs

De scriptie van Bettina Schmiedler is ingediend als facultaire inzending van dit jaar voor de universitaire scriptieprijs. De uitslag daarvan is nog niet bekend.
Bart haalde ook nog aan dat eerste prijs van de facultaire scriptieprijs van vorig jaar door Tim Lubbers was gewonnen met de titel:

Jacob Corens Observatio 40: Over de beperkte verhaalsaansprakelijkheid van de reder voor buitencontractuele vorderingen in het Rooms-Hollandse zeerecht.

Zijn scriptie is toen voorgedragen voor de universitaire scriptieprijs en daar heeft Tim de tweede prijs gewonnen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.