Universiteit Leiden

nl en

Voormalig premier van Aruba, Mike Eman, geeft lezing aan het Europa Instituut

Op woensdag 13 februari verzorgde Mike Eman, voormalig premier van Aruba, een lezing over de relatie tussen Aruba, het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie. Hij sprak over de constitutionele positie van Aruba binnen het Koninkrijk in het licht van Unierecht en de toekomstige relatie met de Unie.

Mike Eman

Een belangrijk deel van zijn lezing besteedde Eman aan de zaak Eman & Sevinger. In deze zaak, door hemzelf aangespannen, stond de vraag centraal of de Nederlandse Kieswet bepaalde Nederlanders mocht weigeren als kiesgerechtigd te registreren voor Europese Parlementsverkiezingen op grond van het feit dat zij ingezetenen zijn van Aruba. In zijn arrest besliste het Hof dat deze weigering in strijd was met het non-discriminatiebeginsel waarop Unieburgers een beroep kunnen doen. Alhoewel de uitspraak leidde tot een aanpassing van de Kieswet, benadrukte de heer Eman dat Arubanen in de praktijk nog steeds obstakels ervaren bij het uitbrengen van hun stem. 

De heer Eman besloot zijn lezing met een reflectie op de status van Aruba in het Unierecht. Momenteel behoort Aruba tot de Landen en Gebieden Overzee (LGO). De heer Eman besprak de mogelijkheid om de band met de Unie te intensiveren door Aruba’s status te veranderen in Ultraperifeer Gebied (UPG) en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, in het bijzonder de mogelijke invoering van de euro.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.