Universiteit Leiden

nl en

Barbora Budinská

Docent

Naam
B. Budinská
Telefoon
+31 71 527 7532
E-mail
b.budinska@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2538-885X

Titel onderzoek: The application of national (banking) law by the European Central Bank. A Rule of Law Analysis.

Meer informatie over Barbora Budinská

Barbora studeerde rechtsgeleerdheid aan de Humboldt Universiteit (Berlijn) en de Universiteit Leiden. Van 2017 tot 2018 werkte ze als onderwijs- en onderzoeksassistent bij het Europa Instituut. In augustus 2018 ving Barbora bij het Europa Instituut haar promotieonderzoek aan, waarvoor ze een Meijers-studiebeurs verwierf.

Onderzoek en training

Barbora’s onderzoek legt zich voornamelijk toe op het mandaat van de Europese Centrale Bank (ECB) om nationaal (bancair) recht toe te passen in het kader van de eerste pijler van de Bankenunie, met name het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. Haar promotieonderzoek analyseert dit mandaat vanuit het perspectief van het constitutioneel en administratief EU-recht, in het bijzonder in het licht van de beginselen van de rechtsstaat. In haar studie hanteert Barbora een contextueel begrip van de rechtsstaat en identificeert ze in dit opzicht een aantal specifieke uitdagingen die de toepassing van nationaal recht door de ECB met zich meebrengen. Haar benadering is analytisch maar ook normatief, aangezien haar studie poogt oplossingen aan te reiken met betrekking tot hiaten die in deze context ten aanzien van het rechtsstaatbegrip ontstaan.

Van juni tot december 2021 werkte Barbora als stagiaire bij het Directoraat-Generaal Juridische Zaken (Divisie Bankentoezicht) van de Europese Centrale Bank te Frankfurt.

Sinds 2021 is Barbora ook lid van de Young Researchers Group van het European Banking Institute.

In de hoedanigheid van internationale partner, werkt Barbora sinds 2022 als onderzoekster binnen het onderzoeksproject ‘Judicial Dialogue in EU Matters in the Czech Republic and Slovakia’ (DialogUE). Het driejarig project wordt gehost door de Masaryk Universiteit (Brno, Tsjechië) en wordt gefinancierd door het Tsjechisch Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het project bestrijkt alle zaken voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie door Tsjechische en Slowaakse rechterlijke instanties in de eerste twintig jaar EU lidmaatschap van beide lidstaten.

Management van onderzoeksprojecten

In 2022 werd Barbora aangesteld als Project Manager van het Vidi-onderzoeksproject “The EU fundamental right to ‘freedom of the arts and sciences’: exploring the limits on the commercialization of academia” (AFITE). Het project wordt geleid door Dr. Vasiliki Kosta en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Onderwijs

Barbora doceert en coördineert verschillende vakken op Bachelor- en Masterniveau, waaronder ‘European Union Law Foundations’ (LLC), ‘European Union Law: The Four Freedoms’ (LLC), ‘EU Internal Market Law’ (IBL), alsook het ‘Practicum’ (LLM). Sinds 2017, coacht ze de studenten van de Universiteit Leiden ter voorbereiding op de ‘European Law Moot Court Competition’ (ELMC). In 2019 was Barbora gastdocent voor het vak institutioneel en constitutioneel EU-recht aan de Université Catholique de Lille.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.37

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.