Universiteit Leiden

nl en

Presentatie Liber Amicorum Marco Bronckers

Op 2 juni 2023 vindt de officiële presentatie van het Liber Amicorum - 'The EU and the WTO: Ever the Twain Shall Meet' - ter ere van Marco Bronckers plaats aan de Rechtsfaculteit Leiden. Ter gelegenheid hiervan wordt om 16.00 uur in de Cleveringazaal een interactieve discussie gehouden over 'Five future challenges facing the EU and the WTO in the next 50 years'.

Boekpresentatie: 'Five future challenges facing the EU and the WTO in the next 50 years'

Op 2 juni vindt om 16.00 uur in het Cleveringazaal de officiële presentatie plaats van het Liber Amicorum. Ter gelegenheid daarvan zal een interactieve discussie worden gehouden over 'Five future challenges facing the EU and the WTO in the next 50 years'. Professor Bronckers zal van gedachten wisselen over specifieke kwesties met collega's van het Europa Instituut en de auteurs die een bijdrage aan het boek hebben geleverd. Daarna volgt een vraag- en antwoordsessie onder leiding van professor Freya Baetens.

De officiële overhandiging van het Liber Amicorum vindt plaats om 17.00 uur. Na afloop is er een receptie in het restaurant. Deelnemers kunnen ook profiteren van een korting op aankopen van het Liber Amicorum.

Liber Amicorum: 'The EU and the WTO: Ever the Twain Shall Meet'

Bij zijn pensionering in november 2022 werd ter ere van professor Bronckers een Liber Amicorum samengesteld, getiteld 'The EU and the WTO: Ever the Twain Shall Meet'. De bundel staat onder redactie van Freya Baetens en Stefaan Van den Bogaert.  Ze bevat bijdragen van vrienden, (voormalige) doctoraatskandidaten en collega's van professor Bronckers. De bijdragen weerspiegelen de uiteenlopende ervaringen van professor Bronckers zelf en worden verzorgd door zowel rechtswetenschappers als mensen uit de praktijk, met uiteenlopende onderwerpspecialisaties, geografische herkomst en methodologische benaderingen.  

De EU en de WTO worden steeds belangrijker op het internationale juridische toneel. Voor beide instellingen geldt dat hun handelsgerichte mandaat in de loop van de decennia zodanig is uitgebreid dat weinig juridische kwesties niet op de een of andere manier door het EU-recht of, misschien in mindere mate, het WTO-recht worden beïnvloed. De EU kan als referentiepunt dienen voor de ontwikkeling van regionale integratie elders. De EU en de WTO werken op wereldschaal samen als regelgevers en regelhandhavers, met gevolgen voor de gehele wereldbevolking. Als zodanig moet worden geëvalueerd in hoeverre beide instellingen in staat zijn het hoofd te bieden aan hedendaagse mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, aantasting van het milieu, pandemieën en de servificatie van de verwerkende industrie. Tegelijkertijd stuit de toegenomen invloed van beide instellingen op verzet, zoals met name blijkt uit Brexit en de impasse rond de beroepsinstantie van de WTO.
In het licht hiervan volgt het Liber Amicorum een macro-benadering waarbij zowel de EU als de WTO in een bredere context worden bekeken, en een micro-benadering waarbij specifieke opvallende kwesties worden geanalyseerd. Het onderzoekt enkele van de huidige voorstellen en doet een weloverwogen poging om te voorspellen hoe de EU en de WTO er de komende decennia uit zullen zien.

Een volledige inhoudsopgave is te vinden in de online winkel van de uitgever, waar het Liber Amicorum nu te verkrijgen is.

Professor Bronckers

Vijfentwintig jaar lang was Marco Bronckers hoogleraar WTO- en EU-recht aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn hoogleraarschap heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt - op zijn masterstudenten als charismatisch docent; op zijn promovendi als toegewijd promotor; en op zijn collega's als een open, oprechte en innemende collega op de werkvloer.

Professor Bronckers heeft ook een onuitwisbare indruk gemaakt op de bredere academische gemeenschap, met zijn innovatieve en tot nadenken stemmende juridische bijdragen op zijn vakgebieden. Naast zijn academische bijdrage is Bronckers lid van de Brusselse balie en trad hij op als raadsman in spraakmakende zaken voor nationale en Europese rechters en WTO-panels. Hij adviseert ook particuliere ondernemingen in regelgevingszaken en overheidsinstanties en regeringen met betrekking tot EU-handelsovereenkomsten.

Professor Bronckers wordt erkend als een eminent expert in internationaal handelsrecht door juristen en wetenschappers over de hele wereld.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier:

Inschrijfformulier
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.