Universiteit Leiden

nl en

Van den Bogaert over Europese herstelplan ‘Next Generation EU’

Het Europese actieplan heeft als hoofddoelstelling de Europese economie en de eenheidsmarkt versterkt te laten herrijzen uit de grootste recessie die de EU sinds haar ontstaan kent. Hiervoor wil de Europese Commissie 750 miljard euro (deels leningen en deels subsidie) beschikbaar stellen om de lidstaten door de coronacrisis te helpen.

De Commissie mikt op co-financiering vanuit nationale budgetten en de privésector. Bij toedeling gaat het niet om transfers van Noord- naar Zuid-Europa. Elke lidstaat zal gebruik maken van de bijkomende EU-fondsen.
Het subsidiegedeelte bevat een sterke solidariteitscomponent, omdat de verdeling rekening houdt met het bbp per hoofd van de bevolking en de mate, waarin de lidstaat door de coronacrisis werd getroffen.
Nederland zal bv relatief meer voordeel halen uit de subsidies dan Duitsland, Denemarken of Ierland, lidstaten die de coronacrisis het best doorstonden. De grootste steun gaat naar het zwaar getroffen Italië en Spanje.

Het is niet meer dan redelijk dat lidstaten als Nederland zich de vraag stellen of fondsen op een goede verantwoorde manier besteed zullen worden. Maar ook voor Nederland – een exportland bij uitstek – is een extra investeringspuls noodzakelijk wil de economie het redden.  Kortom een sterkere EU is de beste keuze voor een duurzame toekomst, voor Nederland en voor Europa.

Lees het opiniestuk in De Standaard

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.