Universiteit Leiden

nl en

Stefaan Van den Bogaert

Hoogleraar Europees Recht

Naam
Prof.mr. S.C.G. Van den Bogaert
Telefoon
+31 71 527 7373
E-mail
s.c.g.van.den.bogaert@law.leidenuniv.nl

Stefaan Van den Bogaert (1973) is hoogleraar Europees recht en directeur van het Europa Instituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Stefaan Van den Bogaert

Stefaan Van den Bogaert (1973) is hoogleraar Europees recht en directeur van het Europa Instituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 

Van den Bogaert is tevens gastprofessor in Europees sportrecht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is fellow van van de faculteit in Leiden en lid van de Ius Commune Onderzoeksschool. Hij zetelt in het bestuurscomité van de Maastricht Journal of European and Comparative Law. 

Van den Bogaert studeerde in 1996 cum laude af in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn studie volgde hij het Erasmus-programma Social Security in Europe aan de universiteit van Osnabrück. Hij behaalde een LL.M. in Europees en handelsrecht aan de universiteit van Cambridge. Hij promoveerde in 2003 aan het Europees Universitair Instituut te Florence op een proefschrift over de regulering van de mobiliteit van sporters in de Europese Unie in de periode na het arrest Bosman. 

Van den Bogaert ontving reeds verschillende prijzen en erkenningen. Tijdens zijn studies in Engeland kreeg hij een beurs van de European Cambridge Trust en won hij de Wolfson College Jennings Prijs voor de beste LL.M.-student. In 1999 won hij de prijs voor het beste geschreven pleidooi tijdens de internationale ELMC pleitwedstrijd voor Europees recht. In Maastricht werd hij in 2005 genomineerd voor de Universitaire Onderwijsprijs voor de beste docent. In 2006 werd hem het Edmond Hustinx Stipendium voor beloftevolle jonge wetenschappers toegekend. 

Van den Bogaert was werkzaam als onderzoeker aan het Instituut voor sociaal recht van de Leuvense universiteit binnen de eenheid Europese Sociale Zekerheid (1996-97) en aan het Europees Universitair Instituut te Florence. Hij liep hij een half jaar stage bij de eenheid Sport van het directoraat Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie in Brussel. Daar was hij betrokken bij de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de internationale voetbalbonden FIFA en UEFA over de hervorming van het internationaal transfersysteem voor profvoetballers. Van 2003 tot 2009 was hij werkzaam bij de Universiteit Maastricht, aanvankelijk als universitair docent en sedert april 2007 als universitair hoofddocent Europees recht. 

Van den Bogaert heeft uitvoerig gepubliceerd op het terrein van het Europees recht. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de institutionele aspecten van de EU, de interne markt, het mededingingsrecht en, uiteraard, sport.

Hoogleraar Europees Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.43

Contact

 • Van den Bogaert S. , Borger V. & Behre F. (30 november 2017), Karlsruhe on Bond Buying: Searching the Limits to Quantitative Easing. Regulating for Globalization: Trade, Labor and EU Law Perspectives: Wolters Kluwer [blog entry].overig
 • Van den Bogaert S.C.G., Van Rompuy B., Borger V., Aalbers M. & Weber T.W.A. (2017), Kroniek van het Europees materieel recht, Nederlands Juristenblad 92(35): 2624-2638.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S. & Borger V. (2017), Differentiated integration in EMU. In: De Witte B., Ott A., Vos E. (red.) Between Flexibility and Disintegration: The Trajectory of Differentiation in EU Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 209-236.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. & Cuyvers A. (2016), Brexit: Over & out, Nederlands Juristenblad 1824(36): 2666-2677.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2016), Niet echt deelnemen, en al helemaal niet winnen - Het Olympische drama van Yuri van Gelder, Nederlands Juristenblad 1607(31): 2243-2254.artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B., Voermans W.J.M. & Bogaert S.C.G. van den (red.) (2016), Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven International Publishing.boekredactie
 • Steunenberg B., Voermans W. & Bogaert S.C.G. van den (2016), Introduction - The Dutch Presidency: Coping with a Union in Flux. In: Steunenberg B., Voermans W.J.M., Bogaert S.C.G. van den (red.) Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven International Publishing. 1-8.boekdeel
 • Van den Bogaert, S.C.G., Cuyvers & A. (2016), ”Let it Be” – The Regulation and Allocation of Gambling Licenses at the EU and Member State Level’. In: Adriaanse, P.C., Ommeren, F. van, Ouden, W. den, Wolswinkel (red.) Scarcity and the State – The Allocation of Limited Rights by the Administration. Antwerpen: Intersentia. 299-322.boekdeel
 • Van den Bogaert, S.C.G. & Cuyvers A. (2016), Of Carrots and Sticks – What Direction to Take for Economic and Monetary Union?. In: Steunenberg, B., Voermans, W.J.M., Van den Bogaert, S.C.G. (red.) Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven International Publishing. 125-145.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G., Van Cleynenbreugel P.J.M.M., Borger V., Aalbers M. & Weber. T.W.A. (2015), Kroniek van het Europees materieel recht, NJB-kronieken 2015(35): 2510-2526.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. & Rijpma J.J. (2015), Laat Schengen met rust, De Standaard .overig
 • Hillion C.A.P., Amtenbrink F., Blokker N., Van den Bogaert S.C.G., Cuyvers A., Heine K., Kantorowicz J., Lenk H. & Repasi R. (2015), The European Union's Role in International Economic Fora Paper 1: The G20 Directorate-General for Internal Policies. Brussels: Policy Department Economic and Scientific Policy.rapport
 • Van den Bogaert S.C.G. (2015), Editorial – Bosman: One for All…, Maastricht Journal of European and Comparative Law 22(2): 174-178.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G., de Gans T. & van den Gronden J. (2014), The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Governance within the EU.rapport
 • Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.) (2014), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Van den Bogaert S.C.G. (2014), X tegen Nederland:de vergeten ouverture van de transfersaga. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 35-43.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. & Borger V. (2013), Twenty Years After Maastricht: The Coming of Age of the EMU?. In: Visser M. de, Mei A. P. van der (red.) The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht. Cambridge: Intersentia. 451-471.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2013), From Bosman to Bernard C-415/93; [1995] ECR I-4921 to C-325/08; [2010] ECR I-2177. In: Anderson J. (red.) Leading Cases in Sports Law. ASSER International Sports Law Series The Hague: T.M.C. Asser Press. 91-106.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. & Borger V. (8 december 2012), Rechterlijke interpretaties ESM op de pijnbank van de crisis. Het Financieele Dagblad: 27-27.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V., Brinkhorst L.J., Cuyvers A., Eijsbouts W.T., Smits R. & Van den Bogaert S.C.G. (12 juli 2012), Wijziging van het ESM-verdrag is onnodig. Het Financieele Dagblad: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. & Metselaar A., AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012; 977-983.annotatie
 • Van den Bogaert S.C.G. (2012), Discriminatie op grond van nationaliteit in de sport: de saga duurt voort. In: Olfers M. (red.) Discriminatie op grond van nationaliteit in de sport. Sport en Recht nr. 19 Nieuwegein: Arko Sports Media. 7-22.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2012), Grzelczyk: De man met de moeilijke naam die mee gestalte heeft gegeven aan het Europees burgerschap. Deventer: Kluwer.boek
 • Bogaert S.C.G. Van den (2012), Supplement to Craig and de Burca EU Law: Text, Cases and Materials 5th Edition: The Netherlands and EU Law. Oxford: OUP.boek
 • Mei A.P. van der, Bogaert S.C.G. Van den & Groot G.R. de (2011), De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy: Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 17(6): 188-199.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2011), Een kleine filosofie van de fiets - Enkele overwegingen bij de toepassing van het Europees recht op de dopingproblematiek in de wielersport. In: Reestman J.-H., Schrauwen A, Montfrans A van, Jans J.H. (red.) De regels en het spel. Opstellen over recht, filosifie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 41-55.boekdeel
 • Bogaert S.C.G. Van den & Rijpma J.J. (2011), Hof van Justitie EU gedoogt discriminatoir cannabisbeleid Maastricht, Nederlands Juristenblad 86(29 april): 1108-1113.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slot P.J. & Van den Bogaert S.C.G. (2011), Hoofdstuk 4B. Overheden en overheidsbedrijven. In: Pree J.K. de, Slot P.J. (red.) Tekst en Commentaar Mededingingswet. Deventer: Kluwer. 83-95.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. & Cuyvers A. (2011), “Money for nothing”: The case law of the EU Court of Justice on the regulation of gambling, Common Market Law Review 48(4): 1175-1213.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G., Cuyvers A., Siekmann R. & Soek J. (2011), Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions. Brussel: European Commission.rapport
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Van den Bogaert S.C.G. (2011), Verdeling van schaarse kansspelvergunningen. In: Ommeren F.J. van, Ouden W. den, Wolswinkel C.J. (red.) Schaarse publieke rechten. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 159-176.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), „Ich bin ein €uropäer“ - Een uitweg uit de monetaire crisis. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Van den Bogaert S.C.G. (2010), Nederlandse kansspelregulering aan de Europese maat. De zaken Ladbrokes en Sporting Exchange (Betfair) over internetaanbod en kansspelmonopolies in perspectief: les jeux sont faits?, Nederlands Juristenblad 1529(29): 1900-1907.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. & Rijpma J.J. (2010), Als de rook om je hoofd is verdwenen… Enkele bedenkingen bij het woonlandbeginsel voor toegang tot coffeeshops, Ars Aequi 59(2): 83-88.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), Bosman – The Genesis of European sports law. In: Poiares Maduro M., Azoulai L. (red.) The Past and Future of EU Law – The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty. Oxford: Hart. 488-497.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), De zaak Bernard: het Hof van Justitie van de EU laat opleidingsvergoedingen toe in het voetbal, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (8): 265-272.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), 'Reyners: Er was eens een advocaat, uit een land hier niet ver vandaan ...'. In: Beukers T.W.B, Harten H.J. van, Prechal S. (red.) Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 83-89.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. & Vermeersch A. (2009), Europees sportrecht. In: Jellinghaus S.F.H., Maessen M.J. (red.) Sportrecht en -beleid. Eindhoven: Euroforum. 1-77.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2009), Rochus en Darcis via de rechter naar de Olympische Spelen in Beijing: valt het doek over de nationale selectiecriteria?, Tijdschrift voor Sport en Recht 1(1): 1-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), 'De buitenlanderregel – UEFA versus FIFA: Wie het kleine niet eert …’, Sport & Strategie 2(2): 24.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), ‘De zaak Webster: Veranderingen op til in het transfersysteem?’, Sport & Strategie 2(1): 22.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), ‘Het geval Oulmers: Clubs dwingen UEFA en FIFA op de knieën’, Sport & Strategie 2(4): 19.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), Qualified Majority Voting in the Council: First Reflections on the New Rules, Maastricht Journal of European and Comparative Law 15: 97-108.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), The Treaty of Lisbon: Europe’s own Judgment of Solomon?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 15: 7-19.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), ‘Via de rechter naar de Olympische Spelen: Hebben Rochus en Darcis een trend gezet?’, Sport & Strategie 2(6): 45.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2007), Voetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme’, 56(4): 329-331.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2006), Sport & Europees recht: Gaat de bal eindelijk rollen?, 55(4): 270-272.artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. & Vermeersch A. (2006), Sport & the European Treaty: A Tale of Uneasy Bedfellows?, European Law Review 31: 821-840.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2005), Free Movement for Workers & the Nationality Requirement’. In: Schneider H (red.) Migration, Integration & Citizenship: A Challenge for Europe’s Future.: Forum Maastricht. 55-72.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2005), Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU Post Bosman. The Hague: Kluwer Law International.boek
 • Van den Bogaert S.C.G. (2004), ‘… And another uppercut from the Court of Justice to nationality requirements in sports regulations’, European Law Review 29: 267-275.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (2002), Horizontality. In: Barnard C, Scott J (red.) The Legal Foundations of the Single market: Unpacking the Premises. Oxford: Hart. 123-152.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G. (2000), ‘The European Court of Justice on the Tatami: Ippon, Waza-Ari or Koka?’, European Law Review 25: 554-563.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. (1997), Health care insurance for the elderly in the European Union. Antwerpen: Maklu.boek
 • Pieters D & Van den Bogaert S.C.G. (1997), The consequences of EC competition law for national health policies. Antwerpen: Maklu.boek
 • Van den Bogaert S.C.G. (1997), 'The consequences of the Gaygusuz judgement for Belgian social security’. In: Bogaert S.C.G. Van den (red.) Social Security, Non-Discrimination and Property. The consequences of the Gaygusuz judgement of the European Court of Human Rights. Antwerpen: Maklu. 123-148.boekdeel
 • Pieters D & Van den Bogaert S.C.G. (1996), ‘The consequences of social security coordination for civil servants’. In: Schoukens P (red.) Social Security Coordination. Leuven: Acco. 127-155.boekdeel
 • Europa Instituut Directeur
 • Postgraduaat Sportmanagement Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar Europees sportrecht
 • Common Market Law Review Redactielid
 • Nederlands Juristenblad Medewerker
 • Institute of Anglo-American Law Bestuurslid

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie