Universiteit Leiden

nl en

Openingslezing master Europees Recht door hoofd Europol Catherine De Bolle

Op dinsdag 10 september 2019 vond in de Oude Sterrewacht de opening plaats van de master Europees Recht. Daarbij verzorgde Catherine De Bolle, hoofd van het Europese samenwerkingsverband van politiediensten Europol, een lezing.

In haar inleiding wees De Bolle erop dat wetenschappers een cruciale rol spelen in het werk van haar organisatie, vooral als het gaat om de ontwikkeling van methodologie die is toegespitst op het werk van de politie. 'Vanwege de complexiteit van de wetshandhaving zullen politiediensten altijd advocaten en juridische experts nodig blijven hebben', zei ze tegen de studenten.

De Bolle was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in het werk van de politie, maar dat ze niet werd toegelaten tot de politieopleiding omdat ze niet voldeed aan de toenmalige lengte-eisen. Ze koos daarop voor een studie rechten en enkele jaren later, toen de fysieke eisen bij de politie waren versoepeld, kwam ze alsnog bij de politie terecht. Via de gendarmerie, de lokale politie en de federale politie werd ze in 2018 het hoofd van Europol.

Operatie IJsbreker

De belangrijkste missie van Europol is het ondersteunen van de EU-lidstaten bij het voorkomen en aanpakken van alle vormen van zware misdaad, cybercrime en terrorisme, zei De Bolle. 'De lidstaten zelf zijn leidend bij de onderzoeken. Wij ondersteunen hen waar we kunnen.' Ze vertelde over een van de grootste acties van Europol, genaamd Operatie IJsbreker, gericht tegen een Oost-Europese criminele bende. Samen met de Poolse en Litouwse politiediensten stelde Europol een actieplan op. Daarbij werden bij zo’n veertig huiszoekingen, die tegelijkertijd plaatsvonden, 22 verdachten opgepakt.

Daarnaast is Europol ook betrokken bij het veiligheidsbeleid binnen de EU, zei De Bolle. De dienst helpt bij het in kaart brengen van de strategische prioriteiten in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. Jihadistisch terrorisme en seksuele uitbuiting van kinderen zijn voorbeelden van criminele bedreigingen waar de EU op dit moment mee te maken heeft. Tot slot vertelde De Bolle dat Europol bezig is met het opzetten van het European Financial and Economic Centre om crimineel geld in beslag te nemen en de operationele effectiviteit van de steun die de lidstaten wordt verleend op het gebied van financiële en economische criminaliteit te versterken.

Foto: Gizem Erdal

Tijdens de bijeenkomst werden ook enkele onderscheidingen uitgereikt. Zo ontving student Jan Pieter Janssen de Europa Institute Paper Prize voor zijn essay De Britse nalatenschap: Een onderzoek naar de invloed van de houding van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de Europese integratie op het gehele Europese integratieproces.

De Europa Institute Thesis Award 2018-2019 ging naar Johanna Haunold voor haar scriptie A Legally Enforcable Duty of Initiative? The European Commission’s Discretion in Triggering the Excessive Deficit Procedure, die zij schreef onder begeleiding van promovendus Frederik Behre.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.