Universiteit Leiden

nl en

EU-voorzitterschap in crisistijd

Het komende halfjaar is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Er zal echter weinig tijd zijn voor Nederlandse politieke stokpaardjes. Daarvoor spelen er teveel urgente kwesties. Dat zegt Stefaan van den Bogaert, directeur van het Europa Instituut.

Belangrijke verdragen

Nederland is al een aantal keer voorzitter van de Europese Unie geweest. Onder ‘onze’ leiding werden toen belangrijke verdragen gesloten die tot de verdere eenwording van Europa leidden. Dat gaat dit keer niet lukken, denkt Stefaan van den Bogaert. Hij is hoogleraar Europees recht en voorzitter van het Europa Instituut van Universiteit Leiden (zie kader).

Eén crisis teveel?

Van den Bogaert: ‘Op dit moment spelen er simpelweg teveel crises. De EU moet een antwoord vinden op de vluchtelingencrisis, de naweeën van de financiële crisis en de voortdurende terroristische dreiging. Daarnaast dreigt het Verenigd Koninkrijk met een Brexit, en duurt het conflict in Oekraïne onverminderd voort.’

Better regulation

In al deze commotie is waarschijnlijk weinig ruimte voor de eigen ideeën van het Nederlandse kabinet. Nederland is bijvoorbeeld een groot voorstander van better regulation, het verminderen van de regeldruk. ‘Die eigen politieke agenda moet grotendeels in de ijskast’, zegt Van den Bogaert. ‘Andere kwesties zijn belangrijker. De Europese Unie staat al jaren onder druk. De huidige vluchtelingencrisis kan één crisis teveel zijn. Het Nederlands voorzitterschap is pas een succes als Europa daar een antwoord op vindt.’

Adviesfunctie

Het Europa Instituut volgt het Nederlandse voorzitterschap de komende maanden intensief. En waar nodig geven zij advies. Zo werkt het instituut mee aan een boek waarin Leidse academici uit verschillende disciplines – Rechten, Bestuurskunde – hun kennis over de Europese Unie bundelen. Zij doen daarin aanbevelingen voor het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Praktische aanbevelingen

Van den Bogaert: ‘We zijn in staat om op theoretisch én praktisch niveau aanbevelingen te doen. We hebben niet alleen academische kennis in huis, maar ook de nodige praktijkervaring. Dat is belangrijk om de Europese politiek goed te kunnen duiden.’ Zo werkte professor Luuk van Middelaar jarenlang in Brussel voor Herman van Rompuy en Frits Bolkestein

Wat is het Europa Instituut?

Het Europa Instituut van de Universiteit Leiden verricht wetenschappelijk onderzoek, verzorgt onderwijs en levert juridisch advies aan de particuliere en de openbare sector. Het is één van de oudste academische instellingen gespecialiseerd in het recht van de Europese Unie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Het werd opgericht in 1957, hetzelfde jaar als de Europese Economische Gemeenschap (de voorloper van de EU).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.