Universiteit Leiden

nl en

Hoe overleeft de Europese Unie 2016?

Nederland is dit voorjaar voorzitter van de Europese Unie. Leidse Europa-onderzoekers grepen de gelegenheid aan om de toekomst van de Europese Unie te bestuderen, en waar nodig advies te geven. Op vrijdag 29 april presenteren zij hun boek in Nieuwspoort.

Van budgettaire crisis, naar financiële crisis, naar vreemdelingencrisis: de Europese Unie struikelt van de ene crisis in de andere. Ondertussen gromt de bevolking in veel lidstaten. Zij stellen vraagtekens bij de slagkracht en de democratische legitimiteit van de Unie. Die onvrede vindt onder meer een uitlaatklep in EU-scepsis en referenda, zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zo lijken onrust en onvrede constanten geworden in de Europese Unie. Leidse wetenschappers bogen zich over de vraag: is de Europese Unie in zijn huidige opzet wel toekomstbestendig?

Nederlands voorzitterschap

Het boek ‘Fit for the future’ bundelt de bijdragen van Leidse wetenschappers en behandelt de uitdagingen op de agenda van het voorzitterschap. Elke auteur reflecteert vanuit zijn eigen achtergrond en perspectief op ontwikkelingen binnen het Europees recht en beleid die de komende maanden van belang zijn voor de Europese agenda. Het boek is samengesteld door de hoogleraren Bernard Steunenberg, Wim Voermans en Stefaan van den Bogaert.

Academische inzichten

Het boek biedt academische en interdisciplinaire inzichten in het functioneren van de Europese Unie die van belang zijn voor beleids- en besluitvormers in het Europese domein. Daarbij gaan de auteurs in op vragen die nu relevant zijn zoals de vluchtelingenproblematiek, de voortdurende dreiging van aanslagen en de financiële situatie binnen de eurozone. Daarnaast behandelen zij de wijze waarop de Europese Commissie onnodige bureaucratie hoopt te verminderen, en de plaats die Europa inneemt naast andere grootmachten op het wereldtoneel.

EU-onderzoek in Leiden

De Universiteit Leiden kent een lange traditie van onderzoek naar de Europese Unie op uiteenlopende gebieden van wetgeving, beleid, politiek en cultuur. Het Europa Instituut onderzoekt al sinds 1957 het functioneren van de Europese Unie, en is daarmee één van  de oudste onderzoeksinstituten op dat gebied. De Jean Monnet leerstoelen en de oprichting van een Jean Monnet Centre of Excellence in de afgelopen jaren zijn onderdeel van deze traditie. Het netwerk van Leidse EU-onderzoekers kenmerkt zich door hun streven om de academische inzichten terug te koppelen aan politici en beleidsmakers. Dit boek past perfect in deze traditie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.