Universiteit Leiden

nl en

De Europese impact

Van migrantenstroom tot Oekraïne-referendum: Europa speelt een steeds grotere rol in ons leven. Leidse wetenschappers duiden ontwikkelingen in Europa en onderzoeken de impact van de Unie op het leven van de burger. Lees meer in het nieuwe wetenschapsdossier Europa.

In de ban van het vluchtelingenprobleem

Syrische en Irakese bootvluchtelingen komen aan in Griekenland (foto via Wikimedia Commons).

Het wetenschapsdossier Europa zoomt onder meer in op het probleem van de honderdduizenden vluchtelingen die momenteel naar Europa trekken, op zoek naar een beter bestaan.  Op geen enkel thema wordt het politieke debat zo scherp gevoerd als ‘migratie’. Europese lidstaten mogen in Brussel dan wel een verdeelsleutel voor het herplaatsen van vluchtelingen afspreken, in de praktijk wordt deze afspraak slechts met mondjesmaat nageleefd. In Centraal-Europa worden zelfs hekken opgetrokken om de grote migratiestroom tegen te houden. Leidse onderzoekers houden beleidsmakers een spiegel voor: in het heetst van het debat is het soms makkelijk om de grondrechten, vooral die van migranten, uit het oog te verliezen. Jorrit Rijpma, universitair hoofddocent Europees recht, omschrijft de vluchtelingencrisis daarom ook wel als een crisis van het overheidsgezag. Regelmatig gebeuren er dingen die volgens Europeesrechtelijke kaders eigenlijk niet mogen, zoals het terugsturen van boten naar Libië of Turkije.

Van Europese naar nationale regelgeving

Leidse wetenschappers onderzoeken ook hoe Europees beleid wordt omgezet in nationale wetgeving. In Nederland hebben we, net als in andere lidstaten, te maken met de gevolgen van Europese regelgeving. De uitvoering is vaak aan de lidstaten opgedragen waarbij ook lagere overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies een aandeel hebben. Een goede omzetting en uitvoering belangrijk voor burgers, bijvoorbeeld in het geval van voedselveiligheid of internetaankopen, maar ook Nederlandse bedrijven die op de Europese markt zaken doen.

In de praktijk leidt dit geregeld tot problemen. Als er al daadwerkelijk omzetting van regelgeving heeft plaatsgevonden, worden deze lang niet altijd op de juiste manier uitgevoerd of gehandhaafd. Leidse onderzoekers zoeken naar de achtergrond van de ‘non-compliance’, want alleen als je weet waarom omzetting en uitvoering problematisch zijn, kun je de juiste oplossingen vinden.

Vanuit verschillende disciplines werken onderzoekers van de Universiteit Leiden samen aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. U leest hierover in onze wetenschapsdossiers, waarvan het dossier Europa deel uitmaakt. Klik in de balk rechts voor een overzicht van alle wetenschapsdossiers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.