Dit onderzoek draagt onder andere bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Oog voor complexe problemen

Bestuurlijke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

Vraagstukken zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen of sociale ongelijkheid zijn te complex om vanuit één wetenschappelijke discipline of vanuit één land aan te pakken. De Universiteit Leiden heeft de expertise in huis om het oplossen van deze gigantische problemen een klein stapje dichterbij te brengen.

Oorzaak en oplossing

Sommige verschijnselen zijn onmogelijk geïsoleerd te bestuderen. Een keten van oorzaak en gevolg omspant de hele wereld. Zo leidt milieuvervuiling tot klimaatverandering, die in zuidelijk Afrika de ergste droogte brengt in 112 jaar. Oogsten mislukken en vee sterft, mensen lijden honger, de samenleving raakt ontwricht. Er ontstaat een massale migratiegolf. De komst van vreemdelingen voedt sluimerende onvrede in Europese landen en zorgt voor een politieke aardverschuiving.  Om dit soort ontwikkelingen ten goede te keren is zeer uiteenlopende kennis nodig. Denk aan chemie, biologie, milieuwetenschappen, antropologie, politicologie, recht, internationale betrekkingen en bestuurskunde. Wat is verantwoorde voeding die mensen gezond houdt zonder de planeet te veel te belasten? Welke milieuproblemen moeten we als eerste aanpakken? Hoe kunnen we het debat over arbeidsmigratie een feitelijke basis geven? Welke nieuwe vormen van internationaal overleg zijn effectief? Hoe kunnen we kennis eerlijk verdelen? De Universiteit Leiden verbindt wetenschappelijke deskundigheid om op deze vragen een antwoord te zoeken. Uniek daarbij is de eeuwenoude Leidse traditie in het bestuderen van verre landen, talen en culturen, met name die van China, Afrika, de Arabische wereld en het Midden-Oosten. Leiden is een internationale hub van kennis en contacten.


Universiteit Leiden in Den Haag

Naast een internationale is er ook een lokale dimensie. Veel van het Leidse onderzoek naar wereldproblemen gebeurt in Den Haag, in het hart van de ‘internationale stad van vrede en recht’. Met haar Internationaal Strafhof en Gerechtshof, ministeries, multinationals, ambassades en talrijke internationale conferenties is Den Haag een ideale voedingsbodem. Dit geldt zowel op het gebied van veiligheid en dreiging, als voor het onderzoek naar andere werelduitdagingen. Judi Mesman, dean van het Leiden University College The Hague, en haar wetenschappelijke staf  zitten regelmatig aan tafel met diplomaten, internationale juristen en industriëlen. Mesman is ervan overtuigd dat beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek pas echt effectief is als elke stap wordt doorgesproken met praktische experts. ‘Dat verhoogt de kans enorm dat wetenschappelijke inzichten ook echt worden toegepast’, aldus Mesman. ‘En al onderzoekende leiden we bovendien de probleemoplossers van de toekomst op, jonge mensen wie de wereldproblemen niet alleen aan het hart gaan, maar die straks ook over de instrumenten beschikken om er iets aan te doen.’


Leiden University College The Hague
Instituut Bestuurskunde
Institute of Security and Global Affairs
Wetenschapsdossier Veiligheid en dreiging