Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking

Nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Leiden-Delft-Erasmus Universities

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam vormen een hecht partnerschap. Ze werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek, en valorisatie en maatschappelijke outreach. De strategische alliantie Leiden-Delft Erasmus Universities is gevormd in 2012 en bouwde voort op al bestaande samenwerking tussen de drie partners, vooral in het medisch/technologisch domein (Medical Delta) en in het b├Ętadomein. De samenwerking blijkt uit een groeiend aantal gezamenlijke opleidingen en uit meer en meer gezamenlijk onderzoek. Het partnerschap vormt een uitvalsbasis voor grotere internationale samenwerkingsverbanden in het onderzoek en voor samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere maatschappelijke partijen in de regio en daarbuiten. De samenwerking in Medical Delta is daarvan het beste voorbeeld. Sinds 2012 is de samenwerking verder gegroeid.

Leiden-Delft-Erasmus Universities

League of European Research Universities

De League of European Research Universities (LERU) is een groep van 23 vooraanstaande Europese universiteiten. Het primaire doel van deze alliantie is het overtuigen van nationale en Europese overheden van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol die onderzoeksuniversiteiten hierin kunnen spelen. Daarnaast richt de LERU zich ook op het uitwisselen van expertise tussen haar leden en het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers. 

LERU

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.