Universiteit Leiden

nl en

Profiel

Dit zijn de waarden die wij hoog in ons vaandel hebben staan, en de doelen die we op basis daarvan willen realiseren.

Missie

 • De Universiteit Leiden is een internationaal opererende en onderzoeksgedreven universiteit, met een breed palet aan wetenschappelijke disciplines en opleidingen. Zij streeft naar excellentie in al haar onderzoek en onderwijs.
 • Zij spant zich in voor een maximale impact van haar onderzoek en onderwijs – wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk en economisch. Zij doet dat in nauwe samenwerking met lokale, regionale, nationale en internationale partners.
 • Vanuit een welbewust gekozen disciplinaire inrichting richt de Leidse universiteit zich op zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek en onderwijs.
 • Zij leidt studenten en promovendi op voor academische posities in de wetenschap en daarbuiten. Haar afgestudeerden zijn in staat om wetenschappelijke en maatschappelijke problemen kritisch te beoordelen en om weloverwogen keuzes te maken bij het vinden van oplossingen voor deze problemen.
 • De Universiteit Leiden streeft naar een hechte academische gemeenschap van medewerkers en studenten. De Leidse alumni voeden deze gemeenschap met hun ervaring, expertise en betrokkenheid. De Universiteit Leiden werkt samen met haar universitaire partners: de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en in Europees verband met haar LERU-partners.

Visie

Als vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit speelt de Universiteit Leiden een leidende rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit zijn cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. De universiteit zet zich in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis en is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke debat.

Bolwerk van vrijheid

De Universiteit Leiden hecht grote waarde aan vrijheid van geest, denken en spreken. Ons devies is daarom Praesidium Libertatis - bolwerk van vrijheid. Sinds 1917 is het de randtekst van het universitaire zegel.

Kernwaarden

 • De Universiteit Leiden staat van oudsher voor vrijheid van geest, van denken en spreken, en voor een ongebonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs. Zij is een vrijplaats waar iedere vraag gesteld kan worden en in vrijheid beantwoord.
 • Onze academici laten zich daarbij leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit. Deze houding brengt de universiteit ook haar studenten bij.
 • De universiteit draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij richt zich daarbij niet alleen op het heden, maar ook op de belangen van toekomstige generaties.
 • Onderwijs wordt geïnspireerd en gevoed door wetenschappelijk onderzoek.
 • De academische gemeenschap bepaalt de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. Besluitvorming daarover vindt plaats op een zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen, instituten en faculteiten waar dat kan, op universitair niveau als dat een aantoonbare meerwaarde heeft of nodig is.
 • De Universiteit Leiden staat voor inclusiviteit en diversiteit. Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Zij vormt een open gemeenschap waarin iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor zij staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie