Universiteit Leiden

nl en

Publicaties

Wilt u meer weten over de Universiteit Leiden? Lees onze publicaties online of vraag ze aan!

Corporate brochures

Wat gebeurt er allemaal binnen onze universiteit? Waar zijn wij trots op? Wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers? U leest het in onze publicaties voor een breed publiek.

Over ons 2017 

De belangrijkste feiten en cijfers over de Leidse universiteit.

Impressies 2016 

Het afgelopen jaar verbeeld in foto’s over de Universiteit Leiden.

Met Leidse wetenschap de toekomst tegemoet (2015)

Bij gelegenheid van het 440ste lustrum van de Universiteit Leiden in 2015 is het boekje Met Leidse wetenschap de toekomst tegemoet uitgebracht, met een pleidooi voor de wetenschap van voorzitter/rector prof.dr. Carel Stolker en van elke faculteit een voorbeeld van toegepaste wetenschap, al dan niet voortgekomen uit fundamenteel onderzoek. 

Jaarverslag en andere beleidsdocumenten

Onze beleidsdocumenten geven inzicht in ons beleid, onze financiën, onze impact en onze ambities voor de toekomst.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Universiteit Leiden rapporteert over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën.

Kijk hier het jaarverslag over 2015 in, dat de periode  1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 beslaat en online gepubliceerd is op 28 juni 2016.

Download het jaarverslag over:

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Instellingsplan 'Excelleren in vrijheid'

In het Instellingsplan Excelleren in vrijheid beschrijft de Universiteit Leiden haar ambities voor de periode 2015-2020.

Begroting

De meerjarenbegroting geeft de ontwikkeling weer van het financiële beeld in de komende jaren en verwoordt de beleidsmatige ontwikkelingen en uitgangspunten, die voor de toekomst van de universiteit van belang zijn. Zie ook deze korte toelichting op de begroting

Kadernota

De Kadernota geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus. 

Studie naar economische impact Universiteit Leiden en LUMC

In 2012 lieten de Universiteit Leiden en het LUMC door BiGGAR Economics een studie doen naar hun economische impact. Conclusie: elke geïnvesteerde euro levert bijna 4 euro op en elke baan aan de universiteit of het LUMC zorgt voor 3,6 extra banen.

Economic Impact to Leiden University and Leiden University Medical Center

Engelse publicaties

Er zijn ook Engelse publicaties beschikbaar: