Universiteit Leiden

nl en

Geschiedenis

Het Flentroporgel is het derde orgel dat voor het Groot Auditorium van het Leidse Academiegebouw werd gebouwd.

Eerste orgel (1675 - 1829)

De universiteit ontving ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een gift van circa 1000 gulden van de Engelsman Sir Baldwin Hamey voor de bouw van een orgel in de grote gehoorzaal. Naar aanleiding daarvan werd rond die tijd een orgel voor het Groot Auditorium gebouwd. Van het instrument, dat in 1829 werd verwijderd, is vrijwel niets bekend, alleen de luiken zijn bewaard gebleven met aan de buitenkant de naam van de schenker, Balduinus Hamaeus (Latijn) en de wapens van rector, curatoren, burgemeesters en rentmeester van de universiteit. Aan de binnenkant zijn gedeelten aangebracht uit Psalmus XXXIII: Jubelt, gij rechtvaardigen, in den Here, en Psalmus CL: Hallelujah, Looft God in zijn heiligdom. 

Eerste orgel

Tweede orgel (1935 - 1998)

Ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Prins Willem van Oranje werd het Groot Auditorium opnieuw verrijkt met een orgel, ditmaal een geschenk van de studenten en alumni aan hun universiteit. Aan de hand van de vorm en de afmetingen van de luiken van het orgel uit 1675 reconstrueerde orgelbouwer G. van Leeuwen & Zn. uit Leiderdorp het orgelfront. Erachter bouwde hij een pneumatisch orgel met 9 stemmen verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal waarbij de luiken uit 1675 aan het orgel terugkeerden. 

Het orgel werd op 2 oktober 1935 in gebruik genomen, maar door de matige klankkleur en de nadelige invloed van de pneumatiek op de bespeelbaarheid werd het bij academische plechtigheden nauwelijks bespeeld.

Tweede orgel

Flentroporgel (1998 - heden)

In 1995 werd de commissie ‘Reconstructie Orgel Groot Auditorium’ opgericht, om de nodige gelden bijeen te brengen voor het laten vervaardigen van een orgel bij Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Het orgel is gebouwd in de trant van Van Hagerbeer-Duyschot, achter het front van Van Leeuwen uit 1935 met de 17e eeuwse luiken. Op 23 oktober 1998 werd het nieuwe Flentroporgel feestelijk in gebruik genomen. 

Flentroporgel

Boekje

Meer informatie over de geschiedenis van de orgels in het Groot Auditorium van het Academiegebouw en de Musici rond het Academie-orgel vindt u in het boekje Het orgel in het Adacemiegebouw. Te bestellen via universiteitsorgel@bb.leidenuniv.nl voor € 3,20 inclusief verzendkosten. Het boekje telt 28 pagina's en beschrijft het nieuwe orgel en z'n voorgangers en gaat over de Academische muziek van toen en nu. Rijk geïllustreerd in kleur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.