Universiteit Leiden

nl en

Historie

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk in 1575 aan Leiden de Academia Lugduno Batava vanwege, zo wordt aangenomen, het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van Spanje.

Bolwerk van vrijheid

Ons motto is praesidium libertatis – bolwerk van vrijheid. Zo verdedigde hoogleraar Rudolph Cleveringa de vrijheid van het gesproken woord toen hij het in 1940 in een protestrede openlijk opnam voor zijn met ontslag bedreigde Joodse collega’s. Nog elk jaar herdenkt de Universiteit Leiden diens moedige verzet met de Cleveringa-oratie en -lezingen. Vrijheid is ook vandaag de dag dat wat ons samenbindt.

Boeken historie Universiteit Leiden

De rijke geschiedenis van de universiteit is vastgelegd in de boeken Groepsportret met Dame van Willem Otterspeer, emeritus hoogleraar Universiteitsgeschiedenis. Per eeuw is te lezen over de stichting en vestiging van de universiteit, haar ontwikkeling als centrum van onderzoek en onderwijs, en haar relatie met de samenleving. In het boek Edele wijze lieve bijzondere staat deze geschiedenis nog eens beknopt opgeschreven.

Film Vier Eeuwen Vrijheid

Ook wordt de universiteitsgeschiedenis belicht  in de vierdelige film Vier Eeuwen Vrijheid. Emeritus hoogleraar Universiteitsgeschiedenis Willem Otterspeer belicht de hoogtepunten in de geschiedenis van de Universiteit Leiden.

De film is geïnspireerd op de bondige geschiedenis die Otterspeer ter gegelenheid van het 440-jarig bestaan van de Universiteit Leiden schreef: Edele wijze lieve bijzondere. Otterspeer neemt de kijker mee langs bijzondere locaties in Leiden, onder andere het Academiegebouw, de Universiteitsbibliotheek en Museum Boerhaave.

Scaliger, Jan van Hout, Boerhaave, Thorbecke, Kamerlingh Onnes, Einstein, Huizinga, Cleveringa: veel namen van beroemdheden en geleerden komen voorbij in de films. Wat bond hen aan de Universiteit Leiden en wat (ver)bindt ons als universiteit na al die eeuwen?

Video

Bronnen Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbibliotheek biedt toegang tot een groot aantal archieven en studies die een onmisbare bron vormen  voor iedereen die de geschiedenis van de Universiteit Leiden wil leren kennen.