Universiteit Leiden

nl en

Historie

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk in 1575 aan Leiden de Academia Lugduno Batava vanwege, zo wordt aangenomen, het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van Spanje.

Bolwerk van vrijheid

Ons motto is praesidium libertatis – bolwerk van vrijheid. Zo verdedigde hoogleraar Rudolph Cleveringa de vrijheid van het gesproken woord toen hij het in 1940 in een protestrede openlijk opnam voor zijn met ontslag bedreigde Joodse collega’s. Nog elk jaar herdenkt de Universiteit Leiden diens moedige verzet met de Cleveringarede in Leiden en Cleveringabijeenkomsten over de hele wereld. Vrijheid is ook vandaag de dag dat wat ons verbindt.

Boeken en films

De geschiedenis van de universiteit is vastgelegd in de boeken Groepsportret met Dame van Willem Otterspeer, emeritus hoogleraar Universiteitsgeschiedenis. Per eeuw beschrijft hij de stichting en vestiging van de universiteit, haar ontwikkeling als centrum van onderzoek en onderwijs, en haar relatie met de samenleving. In het boek Edele wijze lieve bijzondere, dat verscheen bij het 440-jarig bestaan van de universiteit, staat deze geschiedenis nog eens beknopt opgeschreven.

Edele wijze lieve bijzondere vormde de basis van de vierdelige film Vier Eeuwen Vrijheid, waarin Otterspeer de rijke historie, beroemde geleerden en bijzondere locaties van de Universiteit Leiden belicht.

Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbiblitoheek biedt een groot aantal archieven en bronnen die onmisbaar zijn voor eenieder die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Meer over de geschiedenis van de Universiteit Leiden

Video

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.