Universiteit Leiden

nl en

Historie

Bolwerk van vrijheid

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk in 1575 aan Leiden de Academia Lugduno Batava vanwege, zo wordt aangenomen, het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van Spanje. Ons motto is praesidium libertatis – bolwerk van vrijheid. Zo bevocht hoogleraar Cleveringa de vrijheid van het gesproken woord toen hij het in 1940 in een protestrede openlijk opnam voor zijn met ontslag bedreigde Joodse collega’s. Nog elk jaar herdenkt de Universiteit Leiden diens moedige verzet met de Cleveringa-oratie en -lezingen. Vrijheid is ook vandaag de dag dat wat ons samenbindt.

Boeken historie Universiteit Leiden

De rijke geschiedenis van de universiteit is vastgelegd in de boeken Groepsportret met Dame van Willem Otterspeer, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis. Per eeuw is te lezen hoe de universiteit gesticht is, zich gevestigd heeft in Leiden en hoe het zich ontwikkeld heeft in de maatschappij. In het boek Edele wijze lieve bijzondere staat deze geschiedenis nog eens beknopt opgeschreven.

Films Vier Eeuwen Vrijheid

Ook wordt de universiteitsgeschiedenis uitgelicht in vier films. Willem Otterspeer belicht in de films de hoogtepunten van meer dan vier eeuwen vrijheid.

Beroemde namen

Scaliger, Jan van Hout, Boerhaave, Thorbecke, Kamerlingh Onnes, Einstein, Huizinga, Cleveringa: veel namen van beroemdheden en geleerden komen voorbij in de films. Wat bond hen aan de Universiteit Leiden en wat (ver)bindt ons als universiteit na al die eeuwen?

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Otterspeer

De films zijn geïnspireerd op de bondige geschiedenis die Otterspeer over de 440-jarige universiteit schreef:  Edele, lieve, wijze, bijzondere. In de films neemt Otterspeer de kijker mee langs bijzondere locaties in Leiden, onder andere het Academiegebouw, de Pieterskerk, de Universiteitsbibliotheek, de Hortus botanicus, bij Minerva en in musea als Boerhaave en Volkenkunde.