Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslagen

Het jaarverslag van de Universiteit Leiden rapporteert over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën.

Jaarverslag 

In het jaarverslag rapporteert de Universiteit Leiden over het voorgaande jaar over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën. Het jaarverslag inclusief jaarrekening is een verantwoordingsdocument en een naslagwerk. Zo bevatten de bijlagen onder meer een compleet overzicht van opleidingen, promoties, oraties, laureaten, besturen en accreditaties.

Lees het Jaarverslag 2018 online

Duurzaamheidsverslag 

In 2018 verscheen voor de eerste maal het Duurzaamheidsverslag, waarin de Universiteit Leiden verantwoording aflegt voor haar duurzaamheidsbeleid van de afgelopen jaren en ambities voor de toekomst schetst.

In het verslag gaat de universiteit in op vragen als: hoe bespaart de Universiteit Leiden energie? Kan afvalscheiding beter? Krijgen studenten wel voldoende mee in hun opleiding dat duurzaamheid belangrijk is? Wat doet de universiteit aan onderzoek op dit thema en hoe is de communicatie hierover?

Lees het Duurzaamheidsverslag online

Documenten downloaden

Vorige versies van het jaarverslag

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie