Universiteit Leiden

nl en

Raad van Decanen

De decanen (voorzitters van de faculteitsbesturen) vormen onder voorzitterschap van de rector magnificus de Raad van Decanen (RvD).

 • Voorzitter: prof.mr. Carel Stolker
 • Faculteit der Archeologie: prof.dr. Corinne Hofman
 • Faculteit Governance and Global Affairs: prof.dr. Kutsal Yesilkagit
 • Faculteit der Geesteswetenschappen: prof.dr. Mark Rutgers
 • Faculteit der Geneeskunde/LUMC: prof.dr. Pancras Hogendoorn
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid: prof.dr. Joanne van der Leun
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen: prof.dr. Hanna Swaab-Barneveld
 • Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen: prof.dr. Geert de Snoo

Taken

 • Optreden als College voor Promoties: verlenen van doctoraat en ere-doctoraat en adviseren over vestigen van bijzondere leerstoelen
 • Collegiaal overleg over onderwijs en wetenschapsbeoefening
 • Opstellen voordracht voor vervulling van het rectoraat

Contact

Secretaris Raad van Decanen

Drs. Anneke Hendriks