Universiteit Leiden

nl en

Raad van Decanen

De decanen (voorzitters van de faculteitsbesturen) vormen onder voorzitterschap van de rector magnificus de Raad van Decanen (RvD).

 • Voorzitter: prof.mr. Carel Stolker
 • Faculteit der Archeologie: prof.dr. Corinne Hofman
 • Faculteit Governance and Global Affairs: prof.dr. Kutsal Yesilkagit
 • Faculteit der Geesteswetenschappen: prof.dr. Mark Rutgers
 • Faculteit der Geneeskunde/LUMC: prof.dr. Pancras Hogendoorn
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid: prof.dr. Joanne van der Leun
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen: prof.dr. Hanna Swaab-Barneveld
 • Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen: prof.dr. Geert de Snoo

Taken

 • Optreden als College voor Promoties: verlenen van doctoraat en ere-doctoraat, erkenning co-tutelle en joint doctorate-overeenkomsten, adviseren van College van Bestuur terzake vestigen van bijzondere en gesponsorde leerstoelen, verlenen van het Ius Promovendi aan niet-hoogleraren, en besluiten over wijzigingen in het Promotiereglement
 • Collegiaal - niet-besluitvormend - overleg over onderwijs en wetenschapsbeoefening in de meest brede zin van het woord
 • Adviseren van het College van Bestuur over bevorderingen tot HGL-1
 • Adviseren van het College van Bestuur over toekenningen uit het Coryfee├źnfonds
 • Selectie van de jaarlijkse Cleveringa-hoogleraar
 • Verlenen van de Scaliger-penning, in nauw overleg met de directeur van de Universiteits Bibliotheken Leiden
 • Programmering van de viering van de jaarlijkse dies natalis van de universiteit, inclusief de keuze van de diesorator(en)

Contact

Secretaris Raad van Decanen

Drs. Anneke Hendriks