Universiteit Leiden

nl en

Raad van Decanen

De decanen (voorzitters van de faculteitsbesturen) vormen onder voorzitterschap van de rector magnificus de Raad van Decanen (RvD).

 • Voorzitter: prof.mr. Carel Stolker
 • Faculteit der Archeologie: prof.dr. Jan Kolen
 • Faculteit Governance and Global Affairs: prof.mr.dr. Erwin Muller
 • Faculteit der Geesteswetenschappen: prof.dr. Mark Rutgers
 • Faculteit der Geneeskunde/LUMC: prof.dr. Pancras Hogendoorn
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid: prof.dr. Joanne van der Leun
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen: prof.dr. Paul Wouters
 • Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen: prof.dr.ir. Michiel Kreutzer 

Taken

 • Optreden als College voor Promoties: verlenen van doctoraat en ere-doctoraat, erkenning co-tutelle en joint doctorate-overeenkomsten, adviseren van College van Bestuur terzake vestigen van bijzondere en gesponsorde leerstoelen, verlenen van het Ius Promovendi aan niet-hoogleraren, en besluiten over wijzigingen in het Promotiereglement
 • Collegiaal - niet-besluitvormend - overleg over onderwijs en wetenschapsbeoefening in de meest brede zin van het woord
 • Adviseren van het College van Bestuur over bevorderingen tot HGL-1
 • Adviseren van het College van Bestuur over toekenningen uit het Coryfee├źnfonds
 • Selectie van de jaarlijkse Cleveringa-hoogleraar
 • Verlenen van de Scaliger-penning, in nauw overleg met de directeur van de Universiteits Bibliotheken Leiden
 • Programmering van de viering van de jaarlijkse dies natalis van de universiteit, inclusief de keuze van de diesorator(en)

Contact

Secretaris Raad van Decanen

Drs. Anneke Hendriks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.