Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Raad van Decanen

De decanen (voorzitters van de faculteitsbesturen) vormen onder voorzitterschap van de rector magnificus de Raad van Decanen (RvD).

 • Voorzitter: Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
 • Faculteit der Archeologie: Prof.dr. C.L. Hofman
 • Faculteit Governance and Global Affairs: Prof.dr. A.K. Yesilkagit
 • Faculteit der Geesteswetenschappen: Prof.dr. H.W. v.d. Doel
 • Faculteit der Geneeskunde/LUMC: Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Prof.dr. J.P. van der Leun
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen: Prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld
 • Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen: Prof.dr. G.R. de Snoo

Taken

 • Optreden als College voor Promoties: verlenen van doctoraat en ere-doctoraat en adviseren over vestigen van bijzondere leerstoelen
 • Collegiaal overleg over onderwijs en wetenschapsbeoefening
 • Opstellen voordracht voor vervulling van het rectoraat

Contact

Secretaris Raad van Decanen

Drs. Marianne Wanders - van der Sanden
071 527 31 30
m.wanders@bb.leidenuniv.nl