Universiteit Leiden

nl en

Leren met de stad: studenten aan de slag met maatschappelijke vragen in Leiden

Waarom geven we studenten fictieve opdrachten, terwijl de maatschappelijke vragen voor het oprapen liggen? De Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden slaan de handen ineen met maatschappelijke partners voor het project Leren met de Stad, waarin onderwijs en onderzoek gekoppeld worden aan het ontwikkelen van wijkinitiatieven.

Een bont gezelschap kwam op 8 april bijeen in PLNT Leiden om de officiële start van Leren met de Stad te vieren. Van studenten tot beleidsmakers en van onderzoekers tot vertegenwoordigers van maatschappelijke partners, zoals de politie en de sociale wijkteams. Sommigen hebben al een gezamenlijk project lopen, anderen ontmoeten elkaar voor het eerst. Maar iedereen is enthousiast over de mogelijkheden die dit project biedt voor de stad Leiden, haar inwoners en haar kennisinstellingen.

Kennis delen met maatschappelijke organisaties

Leren met de Stad is de Leidse invulling van het landelijke programma City Deal Kennis Maken, en sluit aan op de doelen van Leiden Kennisstad. Het project werkt twee kanten op: de Leidse regio kan profiteren van alle kennis van studenten en onderzoekers, en het onderwijs en onderzoek van de hogeschool en de universiteit worden verrijkt met maatschappelijke, relevante vraagstukken. Concreet betekent dit: studenten gaan de wijken in, om onderzoek te doen, hun kennis toe te passen en daarmee wijkinitiatieven te ontwikkelen of maatschappelijke partners te ondersteunen.

Studenten de wijk in

Helemaal nieuw is het idee niet. Er zijn de afgelopen jaren al verschillende projecten geweest waarbij studenten van hogeschool of universiteit aan de slag gingen met een vraag van de gemeente of een maatschappelijke partner. Zo hebben studenten van de Universiteit Leiden recent gewerkt aan een project gericht op kinderarmoede. Omdat een fiets erg belangrijk is voor deelname aan sociale activiteiten, bedachten zij Alt-Bike: een abonnement op een fiets voor kinderen, met reparatieservice en gratis omwisselen naar een groter exemplaar. Het abonnement zou niet voor iedereen even duur zijn: gezinnen met een normaal inkomen dragen zo bij aan de fietsen voor arme gezinnen. Het concept is (nog) niet gerealiseerd, maar is een voorbeeld van hoe studenten op basis van onderzoek met initiatieven voor de wijk kunnen komen.

Leren in het veld

Ook Ido de Vries, docent/onderzoeker Toegepaste psychologie aan de Hogeschool Leiden, stuurt zijn studenten al de wijken in. Zo werkt hij met hen onder andere aan het project Een Goede Buur, waarbij de studenten dienen als vraagbaak voor bewoners en ondersteuning van de sociale wijkteams. ‘Wij moeten de professionals van de toekomst opleiden, in mijn geval voor het sociale domein. Dat is ontzettend in beweging en in ontwikkeling. Hoe kan ik mijn studenten dat beter laten leren dan in het veld?’

Meerjarige projecten

Jan van de Boon, als directeur Bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, ziet vooral kansen. ‘Wel willen we dit soort samenwerkingen en nuttige projecten structureler maken. Ad hoc projecten, ontstaan uit toevallige contacten tussen de kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, willen we veranderen in meerjarige plannen waarin studenten voortborduren op elkaars werk met opdrachten die goed in het curriculum passen.’ Leren met de Stad wordt in feite de kapstok waar al deze samenwerkingen aan kunnen worden opgehangen.

Vraagstuk van de stad oplossen

Maar de kapstok is nog lang niet vol: de bijeenkomst in PLNT diende ook om nieuwe verbindingen te leggen voor mogelijke projecten. Met een lijst thema’s uit het bestuursakkoord van de gemeente en een lijst onderzoeksthema’s en vakken van hogeschool en universiteit bedachten de aanwezigen wie op welk onderwerp iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Het enthousiasme van alle partijen voor gezamenlijke kennisontwikkeling is groot, en mogelijkheden zijn er volop. Juist bij de praktische vraagstukken, zo benadrukt wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur). ‘Neem een thema als laaggeletterdheid. Daar willen wij als gemeente wat aan doen, maar we hebben moeite de mensen in kwestie te bereiken. Het is mooi dat we hierbij ook de kennis en inzichten vanuit het onderwijs/onderzoek én vanuit de studenten in kunnen zetten.’ Voor de student een leerzame opdracht waarin hij zijn studiekennis concreet kan toepassen, en voor de gemeente inzicht in en een oplossing voor een vraagstuk in de stad.

Tekst: Marieke Epping

Over Leren met de Stad

Het project Leren met de Stad is onderdeel van de City Deal Kennis Maken, een landelijk programma voor steden met veel kennisinstellingen, met als doel de samenwerking en kennisdeling tussen die kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te versterken. Leren met de Stad is een samenwerking tussen de gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, PLNT Leiden en verschillende maatschappelijke organisaties uit de Leidse regio. Onderzoekers, docenten of maatschappelijke organisaties die interesse hebben om mee te werken aan Leren met de Stad, kunnen contact opnemen met projectcoördinator Marieke van Haaren via lerenmetdestad@plnt.nl

Startbijeenkomst Leren met de Stad

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Video door Eveline Kallenberg, Pixxel Bird

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.