Universiteit Leiden

nl en

Duurzaamheid

De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij, en onderkent de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol en komen terug in onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering.

Duurzame bouw

In de nieuwbouw voor de science-campus zijn duurzaamheidsmaatregelen verankerd en extern erkend. In de nieuwbouw op de Haagse campus en de renovatie of nieuwbouw voor het humanities-complex krijgen deze aspecten eveneens de aandacht.

Groene stroom

Sinds 2010 gebruikt de Universiteit Leiden groene stroom. De stroom wordt door waterkracht opgewekt. Hierdoor levert de universiteit een belangrijke bijdrage in het verminderen van de CO2-uitstoot.

Milieubeleidsplan

In 2016 is een nieuw milieu- en duurzaamheidsplan uitgebracht, waarbij het uitgangspunt is dat de Universiteit Leiden wil aansluiten bij de standaarden van vergelijkbare instellingen voor onderwijs en onderzoek. Studenten worden betrokken bij de implementatie van dit plan. In het domein van transparantie en externe verantwoording wil de Leidse universiteit meer dan nu een voortrekkersrol gaan spelen.