Universiteit Leiden

nl en

Duurzaamheid

De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij, en wil bijdragen aan een duurzame samenleving. De universiteit kleurt de komende jaren daarom groener.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Universiteit Leiden wil bijdragen aan een betere wereld. We hebben daarom steeds meer aandacht voor duurzaamheid,  in onderwijs en onderzoek en in de bedrijfsvoering. We zijn er trots op dat we goed scoren in de SustainaBul duurzaamheidsranking.

Actieve studenten

Dat de Leidse universiteit steeds groener wordt, is vooral te danken aan onze studenten. Zij denken kritisch met ons mee over duurzaamheid en nemen vaak het initiatief voor projecten.

Green Office

Leiden University Green Office (LUGO), opende  in september 2016 zijn deuren. Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen hier terecht met hun ideeën om de universiteit groener te maken. De enthousiaste studenten die LUGO runnen, helpen om de ideeën verder uit te werken en vorm te geven in concrete projecten. 

Duurzame bouw

We proberen onze nieuwe sciencecampus zo duurzaam mogelijk te bouwen. Ook in andere bouwprojecten, is er veel aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld op de Haagse campus en bij de ontwikkeling van de Humanities Campus in de Leidse binnenstad.

Groene stroom

Sinds 2010 gebruikt de Universiteit Leiden groene stroom, opgewekt door waterkracht. Hierdoor leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Milieubeleidsplan

Onze plannen om nog meer aandacht te geven aan duurzaamheid staan in het nieuwe milieu- en duurzaamheidsplan  2016-2020. Onze ambitie is dat de CO2 -footprint in de komende jaren daalt met 50 procent. In het plan staan maatregelen op het terrein van huisvesting, energie, water, inkoop en beleggen, afval en mobiliteit.

Duurzaamheidsverslag

In 2017 bracht de Universiteit Leiden voor de eerste maal haarDuurzaamheidsverslag uit, waarin ze verantwoording aflegt voor haar duurzaamheidsbeleid van het afgelopen jaar.

Centrum voor Milieuwetenschappen

Studenten kunnen zich verdiepen in duurzaamheid dankzij het onderwijsaanbod van het Centrum van Milieuwetenschappen (CML). Onze wetenschappers dragen met hun onderzoek bij aan een duurzamere wereld.  Lees meer hierover op de site van het CML en in de wetenschapsdossiers De aarde leefbaar houden en Oog voor complexe problemen

Dossier Duurzaamheid

Meer weten over hoe de Universiteit Leiden steeds groener wordt? Lees het dossier De duurzame universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie