Universiteit Leiden

nl en

Steun de Universiteit Leiden

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) is hét fonds van de Universiteit Leiden. Dankzij uw steun werken onderzoekers aan de Universiteit Leiden aan innovatieve projecten, zetten de wetenschappers van de toekomst hun eerste stap op de academische ladder en organiseren studenten bijzondere activiteiten. Met uw gift laat u ambities tot bloei komen!

Uw steun heeft impact

Uw steun draagt bij aan oplossingen voor urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken. Help onze onderzoekers en studenten tot vernieuwende inzichten te komen, binnen onze vrije en onafhankelijke universiteit.

Omdat de universiteit slechts een deel van alle onderzoek kan financieren, hoe veelbelovend ook, creëert uw bijdrage de mogelijkheid tot meer wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek is onderwijs de belangrijkste kerntaak van de universiteit. De basisfinanciering is echter niet voldoende om alles te financieren dat de universiteit zou willen bieden. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld studenten in (financiële) nood en beurzen voor excellente studenten. 

Hiernaast heeft de universiteit bijzondere erfgoedcollecties uit het verleden in haar bezit. Deze zijn, nu en in de toekomst, van grote waarde voor maatschappij, onderwijs en onderzoek.

Met uw bijdrage steunt u de projecten die u zélf belangrijk vindt en waarvan u persoonlijk op de hoogte wordt gehouden. Helpt u ons om wetenschappelijk onderzoek, internationale studiereizen en bijzondere leerstoelen mogelijk te maken?

Hoe kunt u ons steunen?

Kiest u voor een eenmalige gift of een fiscaal gunstige periodieke schenking?  Of zou u graag een eigen Fonds op Naam willen instellen? Alles is mogelijk. Op de website van het Leids Universiteits Fonds staat alle informatie over hoe u kan bijdragen en hoe wij u kunnen helpen bij uw keuze. 

U kunt het Leids Universiteits Fonds ook in uw testament opnemen. Het LUF is vrijgesteld van erfbelasting over verkrijgingen uit testamentaire bepalingen.

Het Leids Universiteits Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw gift wordt niet belast en gaat volledig naar het door u te bepalen doel. Uw gift kan voor u aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. 

Geef vandaag nog voor een project van uw keuze

De bouw van een quantumcomputer, complexe ziektes genezen met onderzoek naar gekweekte organen, onderzoek naar terrorisme, het digitaliseren van unieke manuscripten en deze ontsluiten voor de gehele wereld. Leidse onderzoekers hebben uw steun hard nodig.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.