Universiteit Leiden

nl en

Samenwerken

De universiteit werkt op haar Campus Den Haag samen met verschillende partijen en instellingen in Den Haag.

Veiligheid en terrorisme

De universiteit werkt samen met de gemeente Den Haag, maar ook met nationale en internationale organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van internationaal recht en geschillenbeslechting en op thema’s op het gebied van veiligheid en terrorisme.  Samen met de Haagse Hogeschool en de TU Delft is de Cyber Security Academy The Hague opgezet.

Leiden, Delft, Erasmus

Belangrijk ook voor Den Haag is de kennisalliantie Leiden-Delft-Erasmus, een sterk onderzoeks- en onderwijscluster in Zuid-Holland dat sinds 2012 actief is. De drie universiteiten in de Randstad zoeken meerwaarde in hun samenwerking. Gezamenlijk onderzoek is gebundeld in een negental centers en onderwijs wordt in gezamenlijke opleidingen en minoren aangeboden in de diverse steden.

Gezondheid in Den Haag

Het Leids Universitair Medisch Centrum, de Haagse STZ-ziekenhuizen, MCH-Bronovo en het HagaZiekenhuis (onderdeel van Reinier-Haga Groep) en de Universiteit Leiden, dragen gezamenlijk bij aan een LUMC-campus Den Haag. Het LUMC verleent in Den Haag geen zorg, maar richt zich op onderzoek en onderwijs, innovatie (e-health) en kennisvalorisatie. De initiatiefnemers van de LUMC-Campus Den Haag willen met kennis en netwerken bijdragen aan het aanpakken van complexe gezondheidsproblematiek van kwetsbare bevolkingsgroepen in een grootstedelijke, multi-etnische omgeving.

De kunsten in Den Haag

De universiteit werkt nauw samen met het Koninklijk Conservatorium en met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. De gezamenlijke Academie der Kunsten biedt een unieke combinatie van uitvoerende kunsten met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zo is er een gemeenschappelijk programma waarin componisten, uitvoerende kunstenaars, visual artists en designers kunnen promoveren. Studenten van de universiteit kunnen in Leiden en Den Haag kunstonderwijs volgen, waarbij studiepunten worden meegeteld voor hun bachelor- of masterdiploma.

Samenwerken aan studentenleven

Ook zijn er partnerschappen voor het verder ontwikkelen van een gezellig en inspirerend studentenleven in de stad Den Haag, zoals bijvoorbeeld het International Community Platform en het platform Den Haag Studentenstad. Gemeente, universiteit en Haagse Hogeschool werken aan de totstandkoming van een gezamenlijk Student Centre.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie