Universiteit Leiden

nl en

Samenwerken

Samenwerken met verschillende partijen en instellingen in Den Haag is van groot belang voor de universiteit. Veel instellingen zitten om de hoek, een belangrijk voordeel van de campus in Den Haag. Dit leidt tot sterk en invloedrijk onderzoek en onderwijs en een aantrekkelijk studentenleven.

Veiligheid en terrorisme

De universiteit werkt bijvoorbeeld samen met de gemeente Den Haag, maar ook met nationale en internationale organisaties. Zo is een samenwerking actief op terrein van internationaal recht en geschillenbeslechting. Ook wordt intensief samengewerkt bij onderwerpen op het gebied van veiligheid en terrorisme.  Samen met de Haagse Hogeschool en de TU Delft heeft de Universiteit Leiden in Den Haag de Cyber Security Academy The Hague  opgezet.

Leiden, Delft, Erasmus

Ook is er de kennisalliantie Leiden-Delft-Erasmus, een sterk onderzoeks- en onderwijscluster dat sinds 2012 actief is. De drie universiteiten in de Randstad zoeken samen hun meerwaarde. Onderzoek is gebundeld in een aantal centers en onderwijs wordt in gezamenlijke opleidingen en minoren aangeboden in de diverse steden.

Gezondheidszorg

Het Leids Universitair Medisch Centrum, de Haagse STZ-ziekenhuizen, MCH-Bronovo en het HagaZiekenhuis (onderdeel van Reinier-Haga Groep) en de Universiteit Leiden, dragen gezamenlijk bij aan een LUMC-campus Den Haag. Het LUMC zal in Den Haag geen zorg gaan verlenen, maar richt zich vooral op onderzoek en onderwijs, innovatie (e-health) en kennisvalorisatie. De initiatiefnemers van de LUMC-Campus Den Haag willen met kennis en netwerken bijdragen aan het aanpakken van complexe gezondheidsproblematiek van kwetsbare bevolkingsgroepen in een grootstedelijke, multi-etnische omgeving.

De kunsten en onderzoek

De universiteit werkt ook samen met de hogescholen in Den Haag, bijvoorbeeld met het Koninklijk Conservatorium en met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. De Academie der Kunsten biedt een unieke combinatie van uitvoerende kunsten met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Promoveren in de kunst

Er is bijvoorbeeld een gemeenschappelijk programma waarin componisten, uitvoerende kunstenaars, visual artists en designers kunnen promoveren. Studenten van de universiteit kunnen hier kunstonderwijs volgen, waarbij studiepunten worden meegeteld voor hun bachelor- of masterdiploma.

Samenwerken aan studentenleven

Ook zijn er partnerschappen voor het verder ontwikkelen van een gezellig studentenleven in de stad Den Haag, zoals bijvoorbeeld het International Community Platform en het platform Den Haag Studentenstad.