Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking

Voor de ontwikkeling, de impact en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek zijn intensieve verbindingen met in (de regio van) Den haag gevestigde organisaties van groot belang.

Samenwerkingsnetwerken   

De Campus Den Haag neemt actief deel aan verschillende netwerken om samen met de stad en partners kennis te delen, mee te denken, elkaar te inspireren en mogelijk nieuwe gezamenlijke initiatieven op te zetten. Enkele van deze netwerken zijn:

International Court of Justice

Cyber Security Academy

Docenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Haagse Hogeschool geven binnen de Cyber Security Academy onderwijs aan professionals die betrokken zijn bij cyber security. Met een parttime master, korte programma’s en maatwerktrajecten levert de Academy een bijdrage aan de digitale weerbaarheid en veiligheid van organisaties, burgers en dus de maatschappij.

Leiden, Delft, Erasmus Universities

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam vormen een hecht partnerschap. Ze werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek, en valorisatie en maatschappelijke outreach. De Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities is gevormd in 2012.

Gemeente Den Haag

Samen met de Gemeente Den Haag, die zich altijd sterk heeft ingezet voor onze Campus, werken we aan de verdere ontwikkeling van Den Haag als kennisstad en economisch centrum. We zijn bijvoorbeeld sinds 2019 bezig met de ontwikkeling van stadslabs in het project Kennis Maken Den Haag. Dit is een gezamenlijk initiatief van:

  • De Haagse Hogeschool
  • Hogeschool InHolland
  • Universiteit Leiden
  • Gemeente Den Haag

Burgers, stadsprofessionals, ambtenaren, docenten, studenten en onderzoekers zoeken hierbij samen naar oplossingen voor complexe, stedelijke vraagstukken.

Haagse Hogeschool

Vanuit de Campus Den Haag hebben we nauwe contacten met vrijwel alle opleidingsinstituten in de regio. Zo werken we samen met de Haagse Hogeschool om met ons onderzoek en onderwijs studenten, organisaties en de stad verder te brengen.

Gezondheid in Den Haag

De Health Campus Den Haag is een samenwerking van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Haagse STZ-ziekenhuizen, MCH-Bronovo en het HagaZiekenhuis (onderdeel van Reinier-Haga Groep) en de Universiteit Leiden. Het LUMC verleent in Den Haag geen zorg, maar richt zich op onderzoek en onderwijs, innovatie (e-health) en kennisvalorisatie. De initiatiefnemers willen helpen de complexe gezondheidsproblematiek op te lossen van kwetsbare bevolkingsgroepen in een grootstedelijke, multi-etnische omgeving.

De kunsten in Den Haag

De universiteit werkt nauw samen met het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. De gezamenlijke Academie der Kunsten biedt een unieke combinatie van uitvoerende kunsten met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zo is er een gemeenschappelijk programma waarin componisten, uitvoerende kunstenaars, visual artists en designers kunnen promoveren. Studenten van de universiteit kunnen kunstonderwijs volgen, waarbij studiepunten meetellen voor hun bachelor- of masterdiploma.

Student en Stad

In het platform Student en Stad werken de Universiteit, de Hogescholen, de Technische Universiteit Delft en de gemeente Den Haag samen om het aanbod aan studentenvoorzieningen, de netwerken van studentenorganisaties, de samenhang van activiteiten en de infrastructuur voor studenten te verbeteren. 

De Academische Kennis Werkplaats Diversiteit

De Academische Kennis Werkplaats Diversiteit voor het VO werkt om alle kinderen dezelfde kansen te geven om zich via het onderwijs te kunnen ontplooien. Hiertoe biedt zij praktisch gereedschap voor lesgeven in etnisch cultureel diverse klassamenstellingen. De Universiteit Leiden werkt in deze werkplaats samen met de gemeente Den Haag, de Haagse scholen, de Haagse Hogeschool, TU Delft en de Erasmus Universiteit. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.