Universiteit Leiden

nl en

Strategie Universiteit Leiden

Dit zijn onze ambities.

Excellent onderzoek bevorderen

De universiteit wil een steeds aantrekkelijker en uitdagender werkklimaat scheppen voor topwetenschappers en jonge onderzoekers, waarin kwaliteit en excellentie leidend blijven. Ons onderzoek moet blijven voldoen aan de hoogste internationale standaarden van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit.

We willen dat bereiken door:

 • meer samenwerking, disciplinair en interdisciplinair
 • sterkere profilering en meer ruimte voor toptalent
 • betere begeleiding en meer steun voor jonge onderzoekers.

Talent activeren

We dagen onze studenten uit om te excelleren en het beste uit zichzelf te halen. De Universiteit Leiden stelt alles in het werk om een stimulerende academische werk- en leeromgeving te bieden.

We doen dit door:

 • meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid
 • toenemende inzet en participatie door studenten
 • ruimte voor nieuwe vaardigheden
 • meer aandacht voor gelijke kansen en diversiteit

Innoveren in teaching & learning

Het onderwijs aan de Universiteit Leiden heeft een sterke wetenschappelijke basis. In het onderzoek naar didactiek en nieuwe onderwijsvormen wil de Universiteit Leiden landelijk toonaangevend en internationaal zichtbaar zijn.

Daarom ambiëren we:

 • Meer ondersteuning van docenten
 • Ruimte voor vernieuwing, zoals online onderwijs
 • Effectievere kennisdeling en kwaliteitszorg

Versterken van impact en innovatie

De Universiteit Leiden streeft naar impact van haar onderzoek en onderwijs op de samenleving. Veel van onze onderzoekers gaan een langdurige samenwerking aan met universitaire en maatschappelijke partners, het bedrijfsleven én met het brede publiek. De universiteit stimuleert een open houding naar partijen binnen en buiten de universiteit en een klimaat van open innovatie.

We willen dit bereiken door:

 • ruimte voor ondernemerschap in de meest brede zin
 • samenwerking binnen het Leiden Bio Science Park
 • oprichten Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie
 • nieuwe vormen van onderwijs

Verder internationaliseren

De onderwijs- en onderzoeksomgeving voor onze studenten en medewerkers wordt in hoog tempo internationaler. Dit maakt de universiteit nog aantrekkelijker voor excellente wetenschappers en studenten, maar het vraagt ook om het maken van keuzes en om excellente voorzieningen in een competitieve omgeving.

Daarom willen we:

 • international classrooms
 • toename van buitenlandse studenten
 • extra aandacht voor gelijke kansen
 • duurzamer internationale samenwerking

Uitbreiden van campus in Den Haag

Onze campus in de Haagse binnenstad is een van de kernlocaties van de universiteit, naast de Leidse binnenstad en de sciencecampus aan de westkant van Leiden. 

In Den Haag willen we:

 • 4.000 studenten in het jaar 2020
 • aansluiten bij het Haagse profiel van internationaal recht, vrede en veiligheid
 • een ambitieus onderzoekprogramma op het gebied van governance en global challenges
 • binding met onze Haagse studenten vergroten
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.