Universiteit Leiden

nl en

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur en beheer van de universiteit in haar geheel.

Vlnr: Willem te Beest, Carel Stolker, Hester Bijl

De leden van het CvB worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Rector magnificus en voorzitter
Prof.mr. Carel Stolker
1e termijn: 8 februari 2013 t/m 7 februari 2017
2e termijn 8 februari 2017 t/m 7 februari 2021 

Vice-rector magnificus
Prof.dr.ir.drs. Hester Bijl
1e termijn: 1 november 2016 t/m  31 oktober 2020

Vice-voorzitter
Drs. Willem te Beest
1e termijn: 1 september 2005 t/m 31 augustus 2009
2e termijn: 1 september 2009 t/m 31 augustus 2013
3e termijn: 1 september 2013 t/m 30 april 2017

Besturingsfilosofie

De academische gemeenschap bepaalt de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. Besluitvorming daarover vindt plaats op een zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen, instituten en faculteiten waar dat kan, op universitair niveau als dat een aantoonbare meerwaarde heeft of nodig is. Deze besturingsfilosofie, die onze universiteit ver heeft gebracht, past bij een onderzoeksuniversiteit waar wetenschappers in de eerste plaats zelf de richting van onderwijs en onderzoek bepalen.

Personal assistant van de rector magnificus/voorzitter

In nauwe samenwerking met het secretariaat ondersteunt de personal assistant de rector bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden, anders dan in agendatechnische zin.  
 
Ans Kluit-Schut
071 527 53 68

Contact

Secretaris College van Bestuur

Drs. Piet van Slooten
071 527 31 53

Secretariaat afzonderlijke leden College van Bestuur

Rector Magnificus en Voorzitter:
Anna Vuijk-de Haan
071 527 31 43

Vice-Rector Magnificus
Petra Parlevliet
071 527 30 57

Vice-voorzitter
Carey Batenburg-Einthoven
071 527 31 27

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden