Universiteit Leiden

nl en

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur en beheer van de universiteit in haar geheel.

Foto van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden
V.l.n.r: Martijn Ridderbos, Hester Bijl, Carel Stolker

De leden van het CvB worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Rector magnificus en voorzitter

Prof.mr. Carel Stolker
1e termijn: 8 februari 2013 t/m 7 februari 2017
2e termijn 8 februari 2017 t/m 7 februari 2021 

Vice-rector magnificus

Prof.dr.ir.drs. Hester Bijl
1e termijn: 1 november 2016 t/m 31 oktober 2020

Vice-voorzitter

Drs. Martijn Ridderbos
1e termijn: 8 mei 2017 t/m 7 mei 2021

Besturingsfilosofie

De academische gemeenschap bepaalt de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. Besluitvorming daarover vindt plaats op een zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen, instituten en faculteiten waar dat kan, op universitair niveau als dat een aantoonbare meerwaarde heeft of nodig is. Deze besturingsfilosofie, die onze universiteit ver heeft gebracht, past bij een onderzoeksuniversiteit waar wetenschappers in de eerste plaats zelf de richting van onderwijs en onderzoek bepalen.

Personal assistant van de rector magnificus/voorzitter

In nauwe samenwerking met het secretariaat ondersteunt de personal assistant de rector bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden, anders dan in agendatechnische zin.
Ans Kluit

Contact

Secretaris College van Bestuur

Dr. Carolien Metselaar

Secretariaat afzonderlijke leden College van Bestuur

Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter
Anna Vuijk-de Haan

Hester Bijl, vice-rector magnificus
Mariken Overdijk

Martijn Ridderbos, vice-voorzitter
Peggy de Haan

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.