Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur en beheer van de universiteit in haar geheel.

De leden van het CvB worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

  • Rector magnificus en voorzitter College van Bestuur: prof.mr. Carel Stolker
  • Vice-rector magnificus College van Bestuur: prof.dr.ir.drs. Hester Bijl
  • Vice-voorzitter College van Bestuur: drs. Willem te Beest
Vlnr: Willem te Beest, Carel Stolker, Hester Bijl

Besturingsfilosofie

De academische gemeenschap bepaalt de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. Besluitvorming daarover vindt plaats op een zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen, instituten en faculteiten waar dat kan, op universitair niveau als dat een aantoonbare meerwaarde heeft of nodig is. Deze besturingsfilosofie, die onze universiteit ver heeft gebracht, past bij een onderzoeksuniversiteit waar wetenschappers in de eerste plaats zelf de richting van onderwijs en onderzoek bepalen.

Personal assistant van de rector magnificus/voorzitter

In nauwe samenwerking met het secretariaat ondersteunt de personal assistant de rector bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden, anders dan in agendatechnische zin.  
 
Ans Kluit-Schut
071 527 53 68

Contact

Secretaris College van Bestuur

Drs. Piet van Slooten
071 527 31 53

Secretariaat afzonderlijke leden College van Bestuur

Rector Magnificus en Voorzitter:
Anna Vuijk-de Haan
071 527 31 43

Vice-Rector Magnificus
Petra Parlevliet
071 527 30 57

Vice-voorzitter
Carey Batenburg-Einthoven
071 527 31 27

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden