Universiteit Leiden

nl en

Libertatis Ergo Holding BV

Libertatis Ergo Holding B.V. (LEH) is een zelfstandige rechtspersoon, waarin deelnemingen zijn ondergebracht die voortkomen uit activiteiten van de Universiteit Leiden.

Alle aandelen van LEH zijn in het bezit van de Universiteit Leiden. Het College van Bestuur is aandeelhouder. De jaarcijfers van LEH (waarin meegeconsolideerd de meerderheidsdeelnemingen) worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit Leiden.

De missie van LEH is om de impact van de activiteiten van de Universiteit Leiden te vergroten door ondernemers te ondersteunen, te investeren in startende en spin-outbedrijven, evenals onderwijsprogramma’s voor ondernemerschap die onderzoek en innovatie op de markt brengen ten voordele van de samenleving en de economie.

Meer informatie over Libertatis Ergo Holding

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.