Universiteit Leiden

nl en

Sociale veiligheid

Onze universitaire gemeenschap vormt het hart van onze academie. Het is voor de universiteit Leiden van groot belang dat haar medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zonder belemmeringen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

De manier waarop we in de praktijk van alledag met elkaar omgaan is bepalend voor het werkplezier, het gevoel van veiligheid en de mate waarin we een lerende organisatie kunnen zijn. En is daarmee ook van invloed op de prestaties die we met zijn allen kunnen leveren.

Een veilig werkklimaat is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Collegialiteit, en respect en werkplezier moeten een vanzelfsprekendheid zijn en op ongewenst gedrag moet alert worden gereageerd.

Wat kun je doen als je ongewenst gedrag ervaart?

Voor het vergroten van sociale veiligheid zijn bewustwording en gedragsverandering essentieel.

Heb je als student te maken met ongewenst gedrag binnen de universiteit? Op de pagina Sociale veiligheid en integriteit op de Studentenwebsite lees je bij wie je terechtkunt en welke stappen je kunt ondernemen.

Als je als medewerker ongepast of grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert, kun je een aantal stappen nemen. Identificeer het gedrag, ga het gesprek aan en zoek zo nodig ondersteuning en hulp bij het gesprek. Op de pagina Sociale veiligheid op de Medewerkerswebsite vind je informatie over wat je zelf kunt doen en welke hulplijnen je in zo’n situatie kunt inschakelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.