Universiteit Leiden

nl en

Webinars

Op deze pagina vindt u het overzicht van zowel de aankomende als de afgeronde alumniwebinars van de Universiteit Leiden. Bij elk afgerond webinar vindt u de link naar de opname.

Jaarlijks organiseert de Universiteit Leiden alumni-activiteiten in Leiden en Den Haag. Alumni nemen in groten getale deel aan lezingen, workshops en masterclasses en zijn daar veelal erg enthousiast over. Voor vele alumni die buiten de Randstad of zelfs in het buitenland wonen is het fysiek onmogelijk hierbij aanwezig te zijn. Om die reden biedt het Alumnibureau van de Universiteit Leiden haar aanbod van kennis en inzichten ook online aan, in de vorm van maandelijkse webinars, en over onderwerpen die aansluiten bij de belangstelling van onze alumni.

Zodra er nieuwe webinars zijn gepland stellen we u daarvan op de hoogte op deze pagina en door middel van onder andere de alumniagenda; de alumninieuwsbrief en via onze social mediakanalen.

Heeft u zelf onderwerpen die u graag behandeld ziet in alumniwebinars?  Vertel het ons via e-mail.  

Aankomende webinars

Terugkijken alumniwebinars

Dr. Anke Klein

Angst en stress bij jeugdigen
In dit alumniwebinar deelt dr. Anke Klein inzichten vanuit haar eigen onderzoek naar angst en stress bij jeugdigen en vertelt ze meer over het Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugdigen waarvan ze medeoprichter is. Wat is dat nou eigenlijk angst en stress? Hoe vaak komt het voor? Hoe kun je het herkennen? En hoe kun je het er het beste mee omgaan?

Inhoud webinar
Stress- en angstklachten zijn wereldwijd de meest voorkomende mentale problemen en ontstaan vaak al in de kindertijd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van alle kinderen significante stress- en angstklachten ondervindt en dat deze klachten meestal niet vanzelf overgaan. In dit webinar zal Anke uitleggen wat angst en stress is, hoe vaak het voorkomt en hoe je het kunt herkennen. Daarnaast zal ze aandacht besteden hoe je hiermee als professional, als opvoeder of als jeugdige zelf om kunt gaan. Tijdens en na afloop is voldoende tijd en ruimte voor het stellen van vragen.

Voor wie?
Dit webinar is voor iedereen die geinteresserd is in het onderwerp 'angst en stress bij jeugdigen'. Specifiek is het interessant als:

u in het onderwijs of in de jeugdzorg werkzaam bent
u een ouder bent
u meer wilt weten over angst en stress bij kinderen en adolescenten.

Over de spreker
Anke Klein is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Ontwikkelings- en onderwijs psychologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft ze de dagelijkse leiding over het Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugd. Dit centrum heeft ze samen met Prof Michiel Westenberg en Dr Anika Bexkens in 2019 opgezet. Het doel van het kenniscentrum is stress- en angstklachten bij kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en te verhelpen, door het verbinden van onderzoek, praktijk, zorg en onderwijs (www.kasjeugd.nl).

10 Oktober 2023
Link to the recording of the webinar

Mr. Hassan Eddahabi

In this webinar “the Introduction to Arabic Language History and Origins”, we will explore the fascinating journey of the Arabic language, tracing its roots back to the Arabian Peninsula and its evolution over time. We will delve into the rich history and cultural significance of Arabic, as well as its widespread usage across the Middle East and North Africa.

Join us as we unravel the mysteries of the Arabic language and discover its profound impact on literature, art, and communication. Whether you are a language enthusiast, a student, or simply curious about the origins of Arabic, this webinar will provide you with valuable insights and a deeper appreciation for this remarkable language.

Get ready to embark on an enlightening journey into the history and usage of Arabic, and let's explore the world of Arabic language together.

10 July 2023
Link to the recording of the webinar

The Academic Language Centre
The Academic Language Centre provides courses not only for students and staff of Leiden University and the Leiden University Medical Centre, but also to external clients. In addition to a wide range of group courses with open access, we offer custom-made and individual-focused language training and acculturation courses for private individuals as well as companies, organizations and government institutions. Link to the website of the Academic Language Centre 

Mr. Mette Léons

Of je nu een passie hebt voor talen, geïnteresseerd bent in Scandinavië of gewoon nieuwsgierig bent naar het Zweeds, dit korte lunchwebinar op 7 juli biedt de perfecte gelegenheid om meer te weten te komen over deze taal. Is Zweeds gemakkelijk of moeilijk te leren? Tijdens deze sessie gaan we in op de complexiteit van het Zweeds en ontdekken we de bijzonderheden en eigenaardigheden van het Zweeds en zijn sprekers, de Zweden. Leer meer over de unieke cultuur en gewoontes die het Zweeds zo speciaal maken.

En dat is nog niet alles! We sluiten de sessie af met een mini-cursus Zweeds speciaal ontworpen voor beginners. Leer enkele basisuitdrukkingen, handige woorden en maak kennis met de klanken van het Zweeds. Voor je het weet, kun je jezelf verstaanbaar maken in deze prachtige taal!

7 juli 2023
Link naar de opname

Het Academisch Talencentrum (ATC)
 Als oudste universitaire talencentrum in Nederland bieden wij taalonderwijs aan in een groot aantal talen, zowel voor beginners als gevorderden. Alle cursussen zijn met veel zorgvuldigheid samengesteld en gericht op verschillende taalvaardigheden (spreken, schrijven, luisteren en lezen), waarbij ook culturele aspecten aan bod komen. Onze docenten zijn gespecialiseerd in taalonderwijs aan hoger opgeleiden. Kwaliteit van het onderwijs staat bij ATC voorop. Maatwerktrainingen of in-company trainingen zijn ook mogelijk.
Link naar het ATC

Dr. Wouter Jong

In dit webinar gaan we in op de bestuurlijke kant van een crisis. Wat zijn dilemma’s waar burgemeesters en ministers in tijden van crises mee te maken krijgen? Wat zou je een bestuurder adviseren? Hoe nemen bestuurders de bevolking mee in hun boodschap? Hoe blijft de bestuurder overeind in een crisis vol potentiële blame games? En hoe rolt crisiscommunicatie door in de nafase wanneer inspecties en onderzoekscommissie zich in alle rust over de beslissingen in de crisis buigen? In dit AlumniWebinar deelt Wouter Jong inzichten vanuit zijn eigen onderzoek naar de rol van burgemeesters in tijden van crisis.

11 oktober 2022
Link naar opname

Prof.dr. Wilco van Dijk

Wij leven in één van de rijkste landen ter wereld. Maar we leven ook in een land waar bijna 40% van de huishoudens moeite heeft met rondkomen en in een land waar één op de vijf huishoudens betalingsachterstanden heeft. De financiële stress die hiermee gepaard gaat, kan leiden tot spanningen binnen gezinnen en fysieke en psychische klachten. Bovendien belemmert financiële stress actieve participatie in de samenleving en leidt het vaak tot het ervaren van stigmatisering en sociaal isolement. In dit alumni webinar deelt Wilco van Dijk inzichten vanuit zijn eigen onderzoek naar financiële stress en financieel keuzegedrag.

“De gevolgen van financiële stress gaan veel verder dan het financiële domein”.
Wilco van Dijk

12 april 2022
Link naar opname

Lees meer over dit webinar op deze pagina.

Prof. Sandra Groeneveld

Sociale veiligheid is cruciaal voor een veilig en vruchtbaar werkklimaat waarin iedere medewerker optimaal kan bijdragen. Sociale veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team.

Wat kun je als team doen om de groepsdynamiek te verbeteren? Welke invloed heeft online werken op sociale veiligheid binnen het team? En hoe kan je met (je)leiderschap invloed hebben op een veilig werkklimaat?

In dit alumni webinar deelt Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management kennis en inzichten en zal aan de hand van een case uit de praktijk handvatten aangereikt worden om te bouwen aan een veilig werkklimaat.

1 Maart 2022
Link naar opname

Prof. Bernet Elzinga, drs. Romke van den Nouweland - van Baars en drs. Rea Winterdal - Newton

De puberteit kan een turbulente fase zijn, waarbij emoties alle kanten op kunnen schieten. Jongeren hebben grote behoefte om zelf richting te geven aan hun leven en een eigen visie op zichzelf en de wereld te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn jongeren nog niet altijd even goed bij machte om hun eigen emoties te herkennen en te reguleren. Zo kan de pubertijd ook een periode zijn waarin somberheidsklachten ontstaan, soms uitmondend in een depressie.

Dit heeft niet alleen grote invloed op het leven van de jongere zelf, maar ook op het gezin waarin de jongere opgroeit. De somberheid en alles wat hiermee gepaard kan gaan, zoals lusteloosheid, terugtrekken, schooluitval, irritatie, en angst, kan een grote bron van zorg zijn. Ouders zitten vaak met veel vragen: Wat is het verschil tussen ‘normale’ somberheid en depressieve klachten?
Hoe kan je als ouder je kind het beste ondersteunen als hij/zij langere tijd somber is?
Wanneer dient professionele hulp ingeschakeld te worden?
En:  wat zijn de behandelmogelijkheden voor jongeren met depressieve klachten?

26 januari 2022
Link naar opname 
 

Dave Ensberg-Kleijkers

Hoe heeft Dave Ensberg-Kleijkers zijn dromen verwezenlijkt, ondanks zijn tegenslagen in het leven? Met dit webinar wil hij iedereen inspireren met zijn verhaal om ook het maximale uit je leven te halen en te laten zien hoeveel er mogelijk is met de juiste mindset.

Dave Ensberg-Kleijkers (1984) studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, is gelukkig getrouwd en trotse papa. Hij is werkzaam als directeur-bestuurder van Jantje Beton en NUSO, dat zich samen met kinderen en jongeren inzet voor meer uitdagender speelruimte en speelkansen. In zijn boek deelt hij zijn opmerkelijke levensverhaal met de wereld. Een verhaal dat begint in de jonge republiek Suriname, het land dat zijn ouders ontvluchtten op zoek naar een veilige toekomst voor hun kinderen. Zijn jeugd is een pijnlijke cocktail van verdriet en liefde, teleurstelling en hoop, schaamte en succes. Nadat hij op 16-jarige leeftijd zijn moeder verloor, vond Ensberg-Kleijkers de weg omhoog. Vijftien jaar later werd hij de jongste onderwijsbestuurder van Nederland. Alles behalve een multicultureel drama dus!

30 juni 2021
Link naar opname

Dr. Suzanne Mol en drs. Kees Broekhof

 

Is it all in the game? Waarom kinderen meer moeten lezen en wat we daaraan kunnen doen.

Nederlandse kinderen en jongeren lezen steeds minder en steeds slechter. De oorzaak wordt al snel gezocht bij het gamen en de sociale media, maar is dat terecht?
Moeten we ons er überhaupt druk over maken in een visueel en digitaal ingestelde samenleving?
Hoe kijken kinderen en jongeren hier eigenlijk zelf tegenaan?
En:  wat kunnen ouders en leraren doen om kinderen en jongeren meer aan het lezen te krijgen?

Deze en andere vragen over lezen, leesgedrag en leesmotivatie worden in dit webinar besproken door universitair docent dr. Suzanne Mol en alumnus Engelse Taal- en Letterkunde drs. Kees Broekhof. De sprekers geven een kijkje in internationaal en Nederlands onderzoek en wijzen op kansen voor ouders, scholen en educatieve organisaties om het leesklimaat in Nederland te verbeteren.

Over de sprekers

Dr. Suzanne Mol

Dr. Suzanne Mol

Dr. Suzanne Mol studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht (cum laude) en promoveerde aan de Universiteit Leiden op het proefschrift To Read or Not to Read. Daarna was zij post-doctoraal onderzoeker bij de programmagroep Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit Leiden (2011), bij de School of Education van de University of Michigan (2011-2012) en bij de afdeling Onderwijsneurowetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2012-2015).
Sinds september 2015 werkt zij als Universitair Docent bij de programmagroep Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit Leiden.

Drs. Kees Broekhof

Drs. Kees Broekhof

Drs. Kees Broekhof studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden en Migratie- en Integratiestudies (cum laude) aan de Erasmus Universiteit. Sinds 1994 is hij werkzaam als taalexpert voor onderzoeks- en projectbureau Sardes. Hij werkt samen met scholen, kinderopvangorganisaties, bibliotheken en landelijke organisaties om het taalonderwijs te versterken.
Broekhof is lid van het internationale ProLEER-netwerk voor taalontwikkeling en taalonderwijs dat jaarlijks bijeenkomt aan Harvard University. Hij voert scholingstrajecten uit, geeft workshops en lezingen en publiceert geregeld in boeken en vakbladen.

17 mei 2021
Link naar opname

Monique Pennings

Het onderwerp diversiteit en inclusie staat hoog op de agenda van veel organisaties en speelt een grote rol in het maatschappelijk debat. Hoewel vrijwel iedereen het erover eens is dat iedereen gelijke kansen zou moeten hebben, is de praktijk vaak weerbarstiger. Zo zien we in Nederland dat je kansen soms beperkt kunnen worden door je leeftijd, seksuele oriëntatie, levensfase, geslacht, uiterlijk of herkomst. Wist je bijvoorbeeld dat er in Nederland meer CEO’s zijn die Peter heten dan vrouwelijke CEO’s?

Los van de overtuiging dat iedereen gelijke kansen zou moeten hebben, heeft een diverse en inclusieve organisatie ook veel voordelen. Zo presteren medewerkers beter wanneer ze zich thuis voelen en er een veilige en open werksfeer is. Ook kan dit de creativiteit en inventiviteit bevorderen omdat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond net iets andere oplossingen kan bedenken voor bestaande problemen.   

De afgelopen 18 jaar heeft Monique Pennings ervaring opgedaan in de financiële sector, specifiek op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), sustainable investment, effective (venture) philantropy en diversiteit & inclusie. Ze werkt bij NN Group, een wereldwijde financiële dienstverlener met een sterke Europese basis. Binnen dit bedrijf heeft zij het maatschappelijke programma NN Future Matters opgezet, waarmee het bedrijf samen met goede doelen, NGO’s en sociaal ondernemers het financieel welzijn van jongeren in de vestigingslanden van NN bevordert.

19 april 2021
Link naar opname

Prof. dr. Bernet Elzinga en drs. Carine Kielstra- van der Schalk

Puberteit
In de puberteit vinden er allerlei ontwikkelingen plaats in lichaam en brein die jongeren voorbereiden op een zelfstandig leven. Pubers willen de wereld ontdekken en stellen van alles ter discussie, en sparen zichzelf en hun omgeving hierbij niet. Naast alle nieuwe ontdekkingen, kan de pubertijd ook een periode zijn waarin de eerste somberheidsklachten ontstaan, soms uitmondend in een depressie.
Dit heeft niet alleen grote invloed op het leven van de jongere zelf, maar ook op het gezin waarin de jongere opgroeit. De somberheid en alles wat hiermee gepaard kan gaan, zoals lusteloosheid, terugtrekken, schooluitval, irritatie, angst kan een grote bron van zorg zijn.

Het is voor ouders lang niet altijd even duidelijk hoe ze hun kind met depressie het beste kunnen ondersteunen. In dit webinar voor geïnteresseerde ouders en professionals die met jongeren werken, wordt recente wetenschappelijke kennis over het opvoeden van jongeren met somberheids-of depressieve klachten gepresenteerd.
Tevens worden praktische tips en informatie gegeven over het omgaan met een sombere of depressieve tiener, het werken aan het behouden van een goede relatie met de tiener en een positieve sfeer in het gezin en andere opvoedstrategieën om de tiener te helpen. Daarnaast wordt ook informatie gedeeld over een 7-weekse online oudercursus ‘Samen Sterk’ (zie https://www.re-pair.org/online-cursus-samen-sterk.html) voor ouders met een jongere met depressieve klachten. 

Sprekers
Dit webinar werd verzorgd door Prof. dr. Bernet Elzinga, Hoogleraar Stress-gerelateerde Psychopathologie, Universiteit Leiden en drs. Carine Kielstra- van der Schalk, orthopedagoog en klinisch docent aan de Vrije Universiteit.

14 april 2021 
Link opname

Prof.dr. Bernet Elzinga en Marie-Louise Kullberg

Opgroeien onder eenzelfde dak – Opvoedervaringen van broers en zussen en de relatie met psychisch welzijn in de (late) volwassenheid

In deze derde en tevens laatste webinar van de reeks ‘Over Ouderschap’ staan de perspectieven van broers en zussen op opvoedervaringen centraal.

Broers en zussen delen ongeveer 50% van hun genen en ze groeien vaak op onder hetzelfde dak. Desondanks kunnen de ervaringen tijdens hun jeugd erg van elkaar verschillen, zelfs binnen de gezinscontext. De spreker van deze webinar, Marie-Louise Kullberg, doet promotieonderzoek naar overeenkomsten en verschillen in opvoedervaringen van broers en zussen, zoals de warmte en bescherming van ouders, maar ook negatieve gebeurtenissen, zoals mishandeling en verwaarlozing.
‘Waarom worstelt iemand met depressieve klachten terwijl een broer of zus nergens last van heeft?’ ‘In hoeverre kijken broers en zussen hetzelfde terug op de relatie met hun ouders tijdens hun kindertijd?’ ‘Wat weten we tot dusver uit onderzoek naar de link tussen (negatieve) jeugdervaringen in de gezinscontext en psychische problemen?’ Tijdens de webinar wordt onder meer op deze vragen ingegaan.

De sprekers
Bernet Elzinga verricht onderzoek naar de invloed van neurobiologische factoren van trauma en stress op cognitieve functies (met name het emotioneel geheugen). Dit betreft zowel fundamenteel onderzoek naar de effecten van stress bij niet-klinische groepen als onderzoek bij patienten met stress-gerelateerde stoornissen (waaronder PTSD). Zij verzorgt tevens onderwijs en begeleidt stages en scripties. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Commissie Ethiek Psychologie.
Marie-Louise Kullberg is promovenda bij Prof. Dr. Bernet Elzinga op de afdeling Klinische Psychologie.

17 februari 2021
Link naar opname 

Prof.dr. Bernet Elzinga, promovenda Cosima Nimphy, Dr. Evin Aktar

Dit alumni webinar Angsten in het Gezin van de reeks Over Ouderschap concentreert zich op het ontwikkelen van angsten bij kinderen in de context van het gezin.

Voor kinderen zijn hun ouders de belangrijkste bron van informatie over de gevaren van de wereld.  Deze informatie wordt al vanaf de vroege kindertijd doorgegeven door de ouders. De spreker van deze webinar, Cosima Nimphy, doet voor haar promotie onderzoek naar hoe ouders angsten doorgeven aan hun kinderen en de rol van beschermende factoren in deze overdracht van angst.

Er wordt gefocussed op processen die een rol spelen bij het ontwikkelen van angsten bij kinderen en verder ingaan op de volgende vragen: ‘Hoe worden angsten bij kinderen gevormd door ouder-kind interacties? Kunnen de angststoornissen van ouders worden doorgegeven aan hun kinderen? Kunnen wij deze overdracht van angsten stoppen?’

27 januari 2021
Link naar opname

Prof. dr. Bernet Elzinga en promovenda Mirjam Wever

In de puberteit vinden er allerlei ontwikkelingen in lichaam en brein plaats. Deze ontwikkelingen helpen jongeren bij het streven naar zelfstandigheid en het losmaken van ouders. De kunst van het loslaten is misschien wel de grootste uitdaging voor ouders in deze periode. Ook is de puberteit een periode waarin bij sommige jongeren somberheidsklachten ontstaan.  

In dit webinar zoomen we specifiek in op jongeren met somberheidsklachten en de interactie met hun ouders (en vice versa) en op een aantal relevante processen in het ouderlijke brein die belangrijk zijn bij een goede ondersteuning van jongeren tijdens de puberteit.

Dit webinar is gegeven door Prof. dr. Bernet Elzinga en promovenda Mirjam Wever.

13 januari 2021
Link naar opname 

Prof. Marike Knoef en drs. Steven Jongbloed

Op 12 november 2020 gaven prof. Marike Knoef en drs. Steven Jongbloed een webinar over het nieuwe pensioenstelsel, en wat dit voor u betekent.
Dit webinar is gericht op werknemers en gepensioneerden. 


Prof. Marike Knoef is hoogleraar Economie en directeur van het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar)
Drs. Steven Jongbloed studeerde Wiskunde in Leiden en Actuariaat aan de UVA, en is sinds 2012 senior actuaris bij het Bestuursbureau ABP.
 

12 november 2020
Link naar de opname

Dr. Casper de Jonge

Van Pericles tot Rutte: hoe overtuig je je gehoor/publiek (in pest- en coronatijden)?
Retorica is de kunst van het spreken en overtuigen. Deze kunst is essentieel voor iedereen die het gedrag van anderen wil beïnvloeden, zoals docenten, journalisten, advocaten, en reclamemakers, en in het bijzonder voor politici.

In 2020 staan Mark Rutte, Angela Merkel, Emmanuel Macron en andere staatshoofden voor een nieuwe retorische uitdaging: hoe spreek je mensen moed in wanneer een pandemie om zich heen grijpt? En hoe overtuig je mensen zich te houden aan de regels die je hebt opgesteld, ook als ze er genoeg van hebben?

Dit is geen nieuw probleem: ook in de klassieke oudheid waren er pandemieën die veel slachtoffers maakten, en ook toen moesten politieke leiders hun volk toespreken.
Webinar
In dit alumniwebinar staan we stil bij pest- en corona-toespraken in de Griekse oudheid en onze eigen tijd. We vergelijken twee sprekers in het bijzonder: de staatsman Pericles, die de Atheners toesprak toen zij getroffen werden door de pest (430 v. Chr.), en minister president Rutte, die in 2020 de Nederlanders vermaande, maar ook moed insprak.
Aan het einde van het webinar is er de mogelijkheid tot vragen stellen aan dr. Casper de Jonge.

22 november 2020
Link naar opname

Sjoerd Louwaars

The innovation mindset, why it’s essential in times of crisis, and what makes it problematic.
The internet has given us all the information in the world at the tip of our index finger. Skills seem to be the panacea to thrive in a 21st century career.

But do knowledge and skills prepare you for a crisis? Does it really make you and your organisation resilient? Can your ability to adapt be taught?

The fundamental question is how to keep learning, unlearning and relearning. One way of looking at it is the innovation mindset. 

Agency, responsibility and self-directed learning
This 30-minute session will engage the audience in a discussion about agency, responsibility and self-directed learning. We will dive into the question on how to train self-directed learning, on an individual level, a team level and in larger organisations. We will do this by discussing some dilemma’s, and sharing a few examples on how to practice an innovation mindset. 

For whom
This webinar is catered to change-leaders in private or (semi) public organisations. Change-leaders are professionals with an innovation mindset and an entrepreneurial way of working. If you want to learn more about how to help your team team, department or organisation navigate distractions and opportunities — then this session is for you. 

09-07-2020 
Link naar de opname

Dr. Margot van der Doef

Dit webinar biedt kennis en inspiratie voor Leidse alumni die te maken hebben met stress op de (thuis)werkvloer; ofwel omdat u zelf stress ervaart, op de werkplek of thuiswerkend tijdens deze coronatijd, ofwel omdat u te maken hebt met stress van mensen in uw (werk)omgeving, zoals mensen aan wie u leiding geeft.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de masterclass worden vragen beantwoord zoals: 
Wat is stress? Hoe werkt het fysiologisch? Kan stress ook positief zijn? En als het negatief uitpakt, hoe kom je uit een neerwaartse spiraal die stress van kwaad tot erger maakt? Wat is de invloed van de huidige corona-restricties op ons werk en onze werkbeleving? Hoe kunnen medewerkers en leidinggevenden in de huidige situatie werken aan een goede werk-privé balans? 

Dr. Margot van der Doef
Dr. Margot van der Doef (Universitair docent arbeid- en gezondheidspsychologie Universiteit Leiden) biedt u tijdens dit webinar kennis en concrete handvatten om uw eigen stress en die van mensen in uw omgeving te lijf te kunnen gaan.

25 juni 2020 14.00 - 15.00 uur

Link naar opname

Prof.dr. Zeger van der Wal

Leren werken in een onvoorspelbare en complexere omgeving
Professionals in de (semi-)publieke sector werken in een omgeving die steeds complexer en meer onvoorspelbaar wordt. De huidige corona crisis laat dit bij uitstek zien. Dit vraagt om nieuwe kennis en competenties, maar biedt ook enorme kansen, aldus Van der Wal, Bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. 

De overheid nu is niet dezelfde overheid als een paar decennia geleden, en dat betekent dat de rol van de publieke professional in de 21ste eeuw ook aan het veranderen is. Dat heeft te maken met een aantal grote trends, die nu in een stroomversnelling zijn geraakt en elkaar versterken. De werkomgeving voor in (semi) publieke organisaties is in het huidige tijdsgewricht zonder meer lastig. Maar deze biedt ook heel veel kansen, meent Van de Wal, en het is zéker nog wel leuk om voor overheid te werken in de 21ste eeuw. ‘Als je gedreven wordt door de inhoud van je werk, door het oplossen van puzzels en vraagstukken om daarmee het land een stukje beter te maken – en dat geldt voor veel publieke professionals – dan motiveert deze omgeving je juist.’ Het gaat er vooral om de uitdagingen te zien als een kans. ‘Dan zijn er ontelbaar veel mogelijkheden om sneller, efficiënter en beter beleid en diensten te maken. De huidige crisis kan daar ook hernieuwde energie aan geven.'

In het webinar, gericht op (toekomstige) overheidsprofessionals die zichzelf of hun teams willen ontwikkelen, worden de grote trends en opgaven voor overheidsmanagers in de komende jaren besproken.

Wat moet een overheidsmanager kennen en kunnen om in de 21e eeuw succesvol te opereren, om een ‘21e-eeuwse overheidsmanager’ te worden? 

11 juni 2020
Link naar opname    

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.