Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Wilco van Dijk

Bijzonder Hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag

Naam Prof.dr. W. van Dijk
Telefoon +31 71 527 6844
E-mail dijkwvan@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Wilco van Dijk studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. He studeerde af in 1994 and promoveerde aan dezelfde universiteit in 1999. De titel van zijn proefschrift was 'Dashed hopes & shattered dreams: On the Psychology of disappointment'. na zijn promotie werkte hij als Universitair Docent en Universitair Hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2009 is hij als Universitair Hoofddocent verbonden aan de sectie Sociale en Organisatie Psychologie van de Universiteit Leiden. In 2014 is hij benoemd tot hoogleraar Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag. Deze leerstoel wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).

Onderzoek

In zijn onderzoek richt Wilco van Dijk zich voornamelijk op de invloed van sociale processen op emoties en gedrag.  Hij heeft gepubliceeerd over vele onderwerpen, o.a. over teleurstelling, spijt, schadenfreude, affectieve prognose en macht.  Sinds 2013 is hij redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift 'Cognition and Emotion'.

In de media

Interview in AD (1 april 2016)

Bijzonder Hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Psychologie
Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A29
Contact
+31 71 527 6844
dijkwvan@fsw.leidenuniv.nl
Bijzonder Hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Psychologie
Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A21
Contact
+31 71 527 6844
dijkwvan@fsw.leidenuniv.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lid begeleidingscommissie Onderzoeksprogramma Armoede en Schulden
Sociaal Economische Raad
Onafhankelijk lid Commissie Consumenten Aangelegenheden
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Lid begeleidingscommissie project Handhaving en Gedrag
Belastingdienst
Lid externe Adviesraad Kennisagenda Belastingdienst
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
Wetenschappelijke begeleiding onderzoek