Universiteit Leiden

nl en

Suzanne Mol

Universitair docent

Naam
Dr. S.E. Mol
Telefoon
+31 71 527 6759
E-mail
s.e.mol@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8942-3031

Suzanne Mol werkt als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. In haar huidige onderzoeksprojecten bouwt ze voort op haar promotie-onderzoek naar vrijetijdslezen en zet zij zich in voor onderwijs-onderzoek naar inclusiviteit en diversiteit. Ze is lid van de Faculteitsraad FSW, Examencommissie en Leiden Teachers' Academy. Suzanne verzorgt onderwijs in de masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs en in het bachelorprogramma van Pedagogische Wetenschappen.

Meer informatie over Suzanne Mol

Kort cv

Op een inclusieve manier denken en werken is een belangrijk speerpunt in het onderzoek en onderwijs van Suzanne Mol. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat álle leerlingen en studenten optimaal presteren en functioneren in het onderwijs? Daarbij vindt zij het belangrijk om de effecten van onderwijsverbeteringen/interventies te meten, bijvoorbeeld met Continue Voortgangsmonitoring (CVM). Dit past zij ook toe in haar onderzoekslijn rond lezen. Het belang van motivatie voor leerlingen/studenten met en zonder leesproblemen heeft haar specifieke interesse.

Suzanne is o.a. docent in het bachelor- en masterprogramma en coördinator van de masterspecialisatie 'Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs', fellow van de Leiden Teachers’ Academy en lid van het KNAW Comeniusnetwerk (i.h.b. tracé Inclusie).

Beurzen

  • 2020:  "Effectief onderwijs voor alle studenten", beurs toegekend door het Senior Comenius programma over Inclusief Hoger Onderwijs van NRO/NWO (€100k), PI
  • 2019: "Een nieuwe meta-analyse over het belang van voorlezen en vrij lezen", beurs toegekend door Stichting Lezen (€34k), PI
  • 2017: "Diversiteit in hoorcolleges", onderzoeksproject (€25k) als onderdeel van lidmaatschap Leiden Teachers’ Academy, PI
  • 2016: "Is 'excellent teaching' excellent for everyone? Meeting the diverse needs of students in the University classroom", toegekend door CROHO Leiden (€35k), Co-PI met prof. dr. C. A. Espin
  • 2012: "Paying attention to reading resistance: A new view on students’ reading routines and learning from text", National Academy of Education/Spencer Postdoctoral Fellowship Award ($55k); PI

Werkdagen

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Zie Engelstalig profiel Suzanne Mol

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Leer/Gedragsproblemen in het onderwijs

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4.A37

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.