Universiteit Leiden

nl en

Nevenfuncties hoogleraren

De Universiteit Leiden publiceert een lijst op de website waarin onze hoogleraren en hun nevenfuncties zijn opgenomen. Hoogleraren en hun nevenfuncties zijn nu, in aanvulling op de persoonlijke profielpagina’s op de website, op één herkenbare plek vindbaar.

Hoogleraren van het LUMC zijn in deze lijst (nog) niet meegenomen, dat gebeurt later in 2024, en emeritus-hoogleraren (gepensioneerden) maken geen deel uit van deze lijst.

Voorheen stonden de nevenwerkzaamheden alleen vermeld op persoonlijke webpagina’s van hoogleraren, een lijst ontbrak. Een overzicht van gewone en (extern gefinancierde) bijzondere leerstoelen staat sinds 2023 online. 

Nevenwerkzaamheden hoogleraren

Universiteit Leiden, 27 februari 2024

Download overzicht

Belang van transparantie

Met deze nieuwe lijst willen de Nederlandse universiteiten de ontsluiting van gegevens over nevenwerk van hoogleraren verbeteren en bijdragen aan de transparantie hierover. Universiteiten delen de opvatting van de minister van OCW dat helder moet zijn wie meebetaalt aan leerstoelen en wetenschappelijk onderzoek, en welke nevenwerkzaamheden hoogleraren vervullen en hoe zich dit verhoudt met hun werk op de universiteit. Zo kan de schijn van belangenverstrengeling worden tegengegaan.

Vertrouwen in wetenschap

Vertrouwen in de wetenschap is een belangrijke voorwaarde voor samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Deze onderzoekssamenwerking met externe partijen draagt bij aan de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en is belangrijk voor de kennisoverdracht naar de maatschappij. Van universiteiten en wetenschappers wordt ook verwacht dat zij midden in de samenleving staan.

Koppeling

De lijst met nevenwerkzaamheden van hoogleraren wordt vooralsnog wekelijks handmatig geactualiseerd. Dit kan ertoe leiden dat informatie op de persoonlijke pagina van een hoogleraar nog niet volledig overeenkomt met de informatie die is opgenomen in de tabel. In dat geval is de informatie op de persoonlijke pagina leidend, die gegevens worden namelijk dagelijks bijgewerkt zodra er een wijziging in de opgave van nevenwerkzaamheden heeft plaatsgevonden.

De Universiteit Leiden werkt aan een systeem waarmee alle wijzigingen ook dagelijks in de lijst worden doorgevoerd, zodat de informatie in de lijst correspondeert met de informatie op de persoonlijke pagina’s. We verwachten dat deze koppeling in het voorjaar van 2024 actief is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.