Universiteit Leiden

nl en

Nevenfuncties hoogleraren

De Universiteit Leiden publiceert een overzicht van de nevenfuncties van haar hoogleraren.

Het overzicht van nevenfuncties is beschikbaar als Excelbestand en wordt dagelijks bijgewerkt. Gepensioneerde hoogleraren en hun nevenfuncties zijn niet opgenomen in de lijst.​​​​​​​ 

Download overzicht

Een overzicht van gewone en (extern gefinancierde) bijzondere leerstoelen staat sinds 2023 online. 

Belang van transparantie

Met deze lijst willen de Nederlandse universiteiten de ontsluiting van gegevens over nevenwerk van hoogleraren verbeteren en bijdragen aan de transparantie hierover. Universiteiten delen de opvatting van de Minister van OCW dat helder moet zijn wie meebetaalt aan leerstoelen en wetenschappelijk onderzoek, en welke nevenwerkzaamheden hoogleraren vervullen en hoe zich dit verhoudt met hun werk op de universiteit. Zo kan de schijn van belangenverstrengeling worden tegengegaan.

Vertrouwen in wetenschap

Vertrouwen in de wetenschap is een belangrijke voorwaarde voor samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Deze onderzoekssamenwerking met externe partijen draagt bij aan de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en is belangrijk voor de kennisoverdracht naar de maatschappij. Van universiteiten en wetenschappers wordt ook verwacht dat zij midden in de samenleving staan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.