Universiteit Leiden

nl en

Itai Siegel

Promovendus

Naam
Mr. I.D. Siegel
Telefoon
+31 71 527 2526
E-mail
i.d.siegel@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9071-942X

Itai Siegel (1996) is sinds september 2022 werkzaam aan de Universiteit Leiden als promovendus aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap. Hij heeft, na zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, de masters Law & Technology aan de Tilburg University en Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan de Universiteit Leiden cum laude afgerond. Naast zijn promotieonderzoek verzorgt Itai onderwijs voor verschillende vakken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Itai Siegel

Itai’s promotieonderzoek richt zich op de invloed van complottheorieën op de Nederlandse democratische rechtsstaat. Complottheorieën zijn, wereldwijd én in Nederland, een bekend fenomeen in de (sociale) media en in de politiek. Wat voor gevolgen hebben complottheorieën op de actoren, processen en instituties van de Nederlandse democratische rechtsstaat? Om dit te onderzoeken worden empirische onderzoeksmethoden gecombineerd met normatief rechtswetenschappelijk onderzoek. In het empirische deel wordt onderzocht of, en zo ja, op welke manieren de verspreiding van complottheorieën de werking van de Nederlandse democratie beïnvloedt. Vanuit de theorie van de weerbare democratie wordt vervolgens geanalyseerd op welke manier de Nederlandse democratie mag en kan reageren op de verspreiding van complottheorieën en welke (nieuwe) juridische instrumenten daar eventueel voor nodig zouden kunnen zijn. Voor de empirische component van zijn onderzoek zoekt Itai onder meer aansluiting bij de groeiende groep Empirical Legal Studies-onderzoekers binnen de faculteit. Daarnaast is de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst als kennispartner betrokken bij het onderzoek: tijdens het project zal Itai een aantal keer zijn bevindingen presenteren aan een klankbord van relevante experts van de AIVD.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.31

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.