Universiteit Leiden

nl en

Anne Meuwese

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.dr. A.C.M. Meuwese
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.c.m.meuwese@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2953-9950

Anne Meuwese is hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence (AI). Haar leerstoel maakt deel uit van het SAILS-netwerk van de universiteit, het universiteitsbrede stimuleringsprogramma’s waarin kennis over AI vanuit verschillende disciplines samenkomt.

Meer informatie over Anne Meuwese

Het onderzoek van Anne Meuwese gaat over het gebruik van AI door overheden, op de mogelijkheden die AI biedt om overheidsoptreden beter te controleren en op de rol die het staats- en bestuursrecht en de bestuurskunde daarbij (kunnen) spelen. In het bijzonder richt zij zich momenteel op de thema’s wetgevingskwaliteit, maatwerk in de uitvoeringspraktijk en overheidscommunicatie.

Anne Meuwese was vanaf 2010 verbonden aan Tilburg University, waar zij in 2013 benoemd werd tot hoogleraar Europees en Vergelijkend Publiekrecht. Eerder was zij werkzaam als postdoc aan de Universiteit Antwerpen en de University of Exeter. In 2008 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar het gebruik van effectbeoordelingen door de Europese wetgever. Haar onderzoek kenmerkt zich door een gedragsmatig perspectief op het constitutionele recht en het algemeen bestuursrecht: haar werk gaat ervan uit dat deze takken van het recht uiteindelijk bedoeld zijn om het gedrag van overheidsactoren te beïnvloeden.

Meuwese is co-projectleider van het NWO-MVI-onderzoeksproject Burgervriendelijke datacommunicatie door overheden, is redacteur van het tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken RegelMaat en is lid van de Regieraad Responsieve Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Boom Juridische Uitgevers Lidmaatschap redactie RegelMaat tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Lidmaatschap Regieraad Responsieve Overheid
  • Stichting Algorithm Audit Lid Raad van Advies
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.