Universiteit Leiden

nl en

Luc Verheij

Bijzonder Kirchheiner hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr. L.F.M. Verheij
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.f.m.verheij@law.leidenuniv.nl

Luc Verhey is hoogleraar staats- en bestuursrecht en bekleedt in die hoedanigheid de Kirchheiner-leerstoel.

Meer informatie over Luc Verheij

Deze leerstoel wordt in stand gehouden door de Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie. De stichting heeft als doel het bevorderen, tot stand brengen en instandhouden van een leerstoel aan de Universiteit Leiden tot het geven van onderwijs en het doen van onderzoek in het vak ‘Ombudsman, democratie, de rechten van de mens’.

Daarnaast beoogt de stichting het stimuleren van studie en onderzoek naar genoemd gebied, en het bevorderen van te houden gastcolleges door bij voorkeur Scandinavische geleerden over dit onderwerp. De leerstoel wordt sinds 1 januari 2021 deels gefinancierd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, deels door de Nationale ombudsman. Voor de meest recente jaarrekening wordt verwezen naar de jaarrekening van 2020.

De bestuurssamenstelling van de Stichting is:

 • Mr. Ybo Buruma (voorzitter)
 • Drs. Hanneke van Essen (secretaris en penningmeester)
 • Mr. Sandra van Heukelom-Verhage
 • Prof. Rick A. Lawson
 • Mr. Marten Oosting
 • Mr. Reinier F.B. van Zutphen

Conform de statuten van de stichting ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.
 

Curriculum vitae

Luc Verheij promoveerde op 30 september 1992 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder op het recht van privacy.

Hij was universitair docent tussen tussen 1986 en 1993 bij de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht. Tussen 1993 en 2000 wetgevingsjurist en later raadsadviseur bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie.

Tussen 2000 en 2012 hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 2008 directeur van het Montesquie Instituut Maastricht. Tussen 2007 en 2010 raadsadviseur in buitengewone dienst bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, belast met de projectleiding van de wetgeving staatkundige hervorming Nederlandse Antillen. Vanaf 1 maart 2011 staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Bijzonder Kirchheiner hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.06

Contact

Publicaties

 • Raad van State Lid
 • Montesquieu Instituut Fellow
 • Raad van State Staatsraad bij de afdeling advisering
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.